Kristi himmelfartsmusik

I sit oratorium Lobet Gott in Seinem Reichen kobler Bach Kristi himmelfart til løftet om hans genkomstI Bachs store samling af kantater kan man finde musik til en hvilken som helst søndag og helligdag og andre særlige dage. Kantaten til Kristi Himmelfartsdag, som Bach kaldte for „oratorium“, hedder Lobet Gott in Seinem Reichen.Kantaten er sandsynligvis skrevet til Kristi Himmelfartsdag i 1735 (der er tvivl om årstallet). Den har 11 satser og er i to dele; de første seks satser blev sunget før prædikenen, resten efter.
Når man lytter til kantaten og læser teksten, bliver det klart, at der er forskel på karakteren af de to dele.
Stemningen i ikke mindst første dels hovedsats – den store altarie „Ach, bleibe doch, mein liebstes Leben“ – er alvorsfuld, vemodig. Den er præget af, at disciplene tager afsked med deres Mester. De er nu uden vejleder, for vi er jo før den første pinse og Helligåndens komme. Så musik og tekst skildrer de sør-gende disciple, der gentagne gange beder Jesus om at blive hos sig.
Stemningen skifter helt i anden del. Et nøglevers for kantaten har sikkert været ApG 1,11, hvor de to hvidklædte mænd bl.a. siger til disciplene: „Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen …“ I så fald ligger vægten i første del på „taget fra jer“, i anden del på „skal komme igen“. Kristi Himmelfart betyder ikke (kun) farvel, men (også) på gensyn.
Anden del er følgelig præget af forventningen om Jesu genkomst – og det er vist ikke det almindeligste, at man kobler denne forventning til Kristi Himmelfartsdag. Måske har Bach ønsket det? I alle fald har han altid selv haft indflydelse på tekstvalget til sine kompositioner.
Bachs kantater er ligesom hans vokalkompositioner i øvrigt prædikener sat i musik, og man kan sagtens blive opbygget af at lytte til dem, især hvis man følger med i teksten.
NJV