Ønsker at KD kommer ind

Man må beundre Bjarne Nederby Jessen for hans engagement. I Udf. den 24.06 havde han ti grunde til at støtte Kristen Demokraterne ved næste valg. Desværre begår han den fejl, at han skriver, at jeg har været kritisk imod KD. Det er nu ikke rigtigt. Jeg har kritiseret, at Marianne Karlsmose, som politisk leder gik ud og kaldte andre politikere for VC politikere. Det har hun undskyldt. Desuden har jeg påpeget, at det er uholdbart for partiet, at de stadig sender signaler ud om, hvem de vil støtte efter næste valg. Det eneste kloge er, at vente med det til stemmerne er talt op. Alligevel fortsætter partiet med at rose Socialdemokraterne og De Radikale, mens den siddende regering kritiseres. Det vil få kernevælgerne til at stemme på andre, og det var mit ærinde. Altså et ønske om, at partiet må komme ind ved næste valg. En opinionsundersøgelse viser, at KD kan blive tungen på vægtskålen til fordel for en VK-regering, men hvis de bliver ved med at sende signaler ud til fordel for A og B, så kommer de nok slet ikke på tinge. Er det at kritisere partiet?
Hans Kristian Neerskov
Præst, forfatter