Ud med den dårlige forældresamvittighed

Carsten Hjorth Pedersen fremlægger praktiske tanker om opdragelse i sin nye bog, hvor der er hjælp at hente for forældre med dårlig samvittighedHvis du som forælder går rundt med konstant dårlig samvittighed over ikke at have tid nok til dine børn, kan du godt pakke den dårlige samvittighed væk, når du har læst Carsten Hjorth Pedersens Tid til børn. For den dårlige samvittighed kan du ikke bruge til noget, og den gør dig ikke til en bedre forælder, måske tværtimod.
Tid til børn er nogle personlige og praktiske tanker om opdragelse skrevet til medforældre, og endelig har vi en bog om opdragelse på et kristent grundlag skrevet af en dansker på dansk. Der er i de senere år udgivet en del god litteratur om kristen børneopdragelse, men de er alle oversatte og skrevet ud fra et andet lands kultur, og ingen af dem er skrevet på et luthersk fundament. Det er Tid til børn.
Carsten Hjorth Pedersen er lærer samt cand.polit. i pædagogik og kristendom og arbejder i dag som pædagogisk konsulent i Kristent Pædagogisk Institut. Han er gift og far til tre børn i alderen 12, 18 og 19 år. Han har det faglige grundlag i orden og erfaringen fra far til småbørn og teenagebørn. Bogen er ikke nogen egentlig opdragelsespædago-gik, men mere en række refleksioner og praktiske forslag, der bygger på pædagogiske principper og egen erfaring.
Vil man læse noget om forfatterens syn på pædagogik og opdragelse, skal man læse hans Pædagogik i kristent perspektiv, som udkom på Credo Forlag i 2002.

Hovedprincipper for opdragelse

For Carsten Hjort Pedersen findes der ikke nogen speciel kristen opdragelse, men derimod et kristent livssyn, der kan give væsentlige bidrag til forældrerollen. Det slås i bogen fast, at børn har brug for trygge forældre, der ikke konstant bebrejder sig selv, at de ikke er gode nok. Børn har brug for forældre, som står ved det, de gør og ikke gør.
Ud af bogen springer to hovedprincipper for opdragelse. 1. Se dit barn. 2. Mor og far bestemmer.
Børn kræver opmærksomhed. De har brug for at blive set, at have øjenkontakt med deres forældre og at have udelt opmærksomhed. Ikke hele tiden, men tid nok. Børn har også brug for grænser, en mur at spille deres bold op ad. Derfor er det vigtigt, at mor og far bestemmer. Mange moderne pædagoger går imod dette princip, bl.a. Erik Sigsgaard og Ole Varming. Men vi svigter børnene, hvis der ikke sættes grænser. De samme pædagoger vender sig mod sanktioner i børneopdragelsen, men glemmer tilsyneladende at skelne mellem straf og konsekvens. Børn har brug for konsekvens – kærlighed, krav og konsekvens. Børn har også brug for respekt, for at blive respekteret som de selvstændige individer, de er.

Spændende emner

Forfatteren kommer gennem en række spændende emner som f.eks. tid til børn, rolle og personlighed, kristent grundlag og oplæring i den kristne tro, kærlighed og konsekvens, børn og elektroniske medier, og når børn vokser ud af barndommen. I princippet går forfatteren ud fra, at børnene opdrages af mor og far, men der tages også højde for, at nogle forældre er mere alene eller helt alene om opgaven.
Jeg kan som tidligere lærer og som far og morfar varmt anbefale denne bog til nuværende og kommende forældre.

Carsten Hjorth Pedersen:
Tid til børn
222 sider
249 kr
Lohse (i samarb.m. LogosMedia)