Religionsfrihed

Pressens agurketid blev i år fyldt med angreb på de kristne ACE-skoler. Men ret skal være ret også i agurketiden. Og det var det ikke den dag først i juli måned, da Radioavisen time for time sendte det ene kritiske indslag efter det andet.
Den borgerlige undervisningsminister Ulla Tørnæs (V) havde netop smækket pengekassen i overfor Samuelskolen og nu var det pludselig en god historie at sætte sigtekornet på de øvrige tre ACE-skoler i landet. Det var undervisningen i Bibelens skabelsesberetning, der stod for skud. At ACE-skolerne også underviser i evolutionslæren kom ikke frem.
Radioavis efter radioavis blev Ulla Tørnæs skarpere og skarpere i sine udtalelser mod ACE-skolerne.
Kampånden kom op i mig. Jeg ringede til de folketingspolitikere, der havde udtalt sig til Radioavisen og bad om en forklaring. Folketingsmedlem Thomas Adelskov (S) var på barrikaderne. Han lugtede selvfølgelig ideologisk blod. Så ringede jeg til den ansvarlige journalist på Radioavisen. Han forsvarede den negative vinkel med, at alle ACE-skoleledere nægtede at udtale sig til Radioavisen.
Se, det viste jeg var løgn, for det havde jeg checket forinden. Journalisten bevægede sig derefter ud i den ene bortforklaring efter den anden. Hans sidste kommentar var, at han var træt, fordi han havde været tidligt oppe.
Resultatet blev, at ACE-skolelederen Ib Mogens Johansen kom direkte på i Tv-avisen om aftenen. Her fik han lejlighed til at fortælle seerne om de tre ACE-undervisningshæfter, der var lagt ud på DR’s hjemmeside: De to hæfter bruges ikke i undervisningen og det tredje er redigeret.
Hvorfor fortæller jeg om dette? Jo, fordi det nytter at rejse sig op i modvind og kontakte pressen og de personer, som har magten i det danske samfund.
Samuelskolen har siden fået sit tilskud tilbage. Men sagen er langt fra slut – tværtimod. Denne debat handler nemlig ikke kun om ACE-skolerne. Derfor følger friskoleforeningerne den nøje. Fordi et angreb på kristne skolers livssyn er et angreb på hele idéen bag friskoleloven, der står for friheden og retten til en anderledes livsholdning og pædagogik end Folkeskolens. Det her er et angreb på religionsfriheden i børnehøjde. Bevist eller ubevist.