Hvorfor gå i kirke?

Studiebogen Gudstjenesten er et langt (positivt) svar på spørgsmålet„Hver søndag er der folkeafstemning i Danmark“, hævdes det på bagsiden af Niels Grymers bog Gudstjenesten – om glæden ved at drikke af en kilde og om veje til at finde den.
Spørgsmålet – står der så – som „den danske befolkning tager stilling til, lyder: Er gudstjenesten livets kilde?“ Man kunne lige så godt spørge: Var du i kirke i søndags? Resultatet af afstemningen ville være det samme: „98 procent stem-te Nej. 2 procent stemte Ja.“
Grymer vil med sin bog prø-ve at overbevise andre om, at det at gå til gudstjeneste er det samme som at gå til en kilde, der „giver liv og mod, tro og håb“ – og man næsten fornemmer, at han så forundret spørger: Hvem ønsker ikke det?
Forfatteren vil dog andet end at få folk i kirke, for han beskæftiger sig selvfølgelig også indgående med de mange mulige grunde, der kan være til, at så få deltager i de ugentlige gudstjenester.
Bogen er dermed blevet til et personligt og engageret studiemateriale med mange spørgsmål til overvejelse og debat om, hvad gudstjenesten i den danske Folkekirke er eller bør være, og hvad der er den dybere mening med det, der foregår.
NJV

Niels Grymer:
Gudstjenesten
87 sider • 98 kr. • Unitas