Historisk roman om fremmedhad og indvandring

Stine Bitsch-Larsens nye roman om „kartoffeltyskere“
er baseret på hendes egen slægtshistorie
I vor tid er en stor del af befolkningen meget optaget af indvandringen i Danmark og de konsekvenser det giver, men mange er det på en negativ måde, afviser vore nye medborgere, ja nogle er direkte hadefulde overfor dem.
Mange tror, det er et nyt fænomen, men historien gentager sig „bare“. Det får man indtryk af, når man læser Stine Bitsch-Larsens nye roman På kongens befaling. Her handler det ikke om muslimer, men om lutherske kristne, der må flygte fra deres hjemland på grund af forfølgelse.

Også en historie om misundelse

Udgangspunktet er det lille fyrstendømme Salzburg, hvor en gruppe, der er blevet optaget af den nye lære, lutherske kristne, bliver landsforvist efter, at de er blevet hånet for deres tro og udelukket fra fællesskabet i landsbyen. Vi følger deres flugt, og den er barsk. Og vi følger deres efterkommere i Jylland, hvortil de er blevet inviteret af den danske konge til at opdyrke den jyske alhede. De får visse privilegier for at gå i kast med denne store og slidsomme opgave, og det får befolkningen i Jylland til at vende sig mod dem. Misundelsen havde heller ingen grænser dengang. De nye danskere, kartoffeltyskerne, blev mødt med intolerance og had fra de fjendtligt indstillede danske bønder, men gennem to børns møde bliver der skabt et venskab mellem to nabogårde, og det er de fremmede, der først rækker en hjælpende hånd ud til de danske bønder.

Yderst aktuel roman

Det er en spændende, tankevækkende og yderst aktuel roman på trods af, at den foregår i 1700-tallet. Den springer meget i tid og i forløb, og det svækker bogen. Hvis den havde været bygget op med filmiske krydsklip, ville den have virket meget mere nærværende og have haft mere nerve. Men på trods af dette er det en bog, der er værd at læse.
Forfatteren nedstammer selv fra nogle af de schweiziske calvinister, der ankom til den jyske alhede for 350 år siden, og romanen bygger på hendes egen slægtshistorie, men hun har dog valgt at lade handlingen tage udgangspunkt i en luthersk sammenhæng i Sydtyskland.

Stine Bitsch-Larsen:
På kongens befaling
192 sider • 199 kr.
Lohse