Kirker i katastrofeberedskab

KOLDING – Sidste uges voldsomme fyrværkerieksplosion i Kolding fik en række lokale kirker til at tilbyde åndelig krisehjælp.Fredag morgen, halvandet døgn efter ulykken, kunne personer med behov for en snak henvende sig til kirkekontorerne i Kristkirkens Sogn eller Sct. Nicolai Sogn, der begge er nabosogne til det katastroferamte Seest. Eller til Kolding Valgmenighed som foruden præsten stillede særlige hjælpeteams til rådighed for borgerne.
– Folk ringer her til præsteboligen eller møder op ved døren, og jeg kan mærke, at der er ting at bearbejde. Vores dør og telefon er, som alle andre præsters i byen, selvfølgelig åbne for, at mennesker kan fortælle om deres angst, ulykke og hvilke følelser, der sættes i gang ved denne voldsomme oplevelse, siger valgmenighedspræst Henrik Nordborg.
I går onsdag, en uge efter ulykken, blev der holdt en særgudstjeneste i Seest Kirke, der ligger meget tæt på den eksploderede fyrværkerifabrik.
Ved gudstjenesten var der lejlighed til at samle tankerne og tale med én af de præster, der var tilstede.
– Vi har alle brug for andre mennesker, og at de, der har mistet alt undtagen livet, ikke også mister modet, siger præsterne i sognet.
– ole