Synd? Ikke os!

Mennesker i dag kender ikke til synderkendelse. DERFOR al den debat om kirkelig vielse af homofile. Erkendte de homofile, at de lever i synd, så ville de også kunne forstå, at de derved har fravalgt Guds velsignelse af deres handling (partnerskab). Gud elsker de homofile, ja, Gud elsker os alle som de syndere, vi jo er – „der er ingen personsanseelse hos Gud“. Men Gud hader synden og kan aldrig i evighed velsigne den. De præster, der i dag går ind for vielse af homofile og vil velsigne homofili på kirkelig grund, pådrager sig et stort ansvar. Jeg tror nemlig, at mange kristne vil vende sig væk fra folkekirken. Og det fortjener den.

Aase Clausen
Toftevej 4, 2. th,
4700 Næstved