Hvad siger Bibelen om astrologi

Astrologien, som søger at underlægge mennesket himmellegemerne, bliver bandlyst af b.la. Kongebøgerne i Det Gamle Testamente. Derfor også den hårde dom over Manasse af Juda, der dyrkede „hele himmelens hær“. (se 2. Kongebog 21:1-9 og Esajas 47:13.) At dyrke astrologi er frafald fra Herren. De vise mænd fra Østerland var ikke astrologer, men profeter på en guddommelig måde.

Bjarne Bæk
Finlandsvej 6, 7800 Skive