Jesus er den samme

Når Orla L. Christensen den 20/1-2005 skriver, vi ikke som mennesker og som kristne får nogen garanti i Bibelen for fysisk og psykisk sundhed, kan nogle læsere så svare mig på, hvorfor der står i Bibelen, Hebr. 13,8: Jesus er den samme i går og i dag, ja til evig tid? Jesus helbredte alle, der kom til ham, og oplyste, at det ikke er de syge, der er skyld i, de ikke bliver raske, men at disciplene havde for lidt tro, når de syge ikke blev raske, Matt. 17,14-21.
Når der helt klart står i Esajas 53,4-6 at Jesus bar vore sygdomme, tog vore smerter på sig, og vi har fået lægedom ved hans sår. Tilmed loves der i 1. Peter 4,15: Det må jo ikke ske, at nogle af jer lider som morder, som tyv, som forbryder eller som angiver. Og der loves i Jakob 1,2: Mine brødre, I skal regne det som lutter glæde, når I kommer ind i mange slags prøvelser. Jesus Kristus selv giver dette løfte i Matt. 11,28-30, at vi vil finde hvile for vore sjæle (hos ham), thi mit åg er gavnligt, og min byrde er let.
Spørger man, om nogen har fået invalidepension og nu pga. Jesu helbredelse kan gå på arbejde og har aflagt pensionen – så er der ingen svar. Jesus siger i Luk. 6,46: Men hvorfor kalder I mig Herre, når I ikke gør, hvad jeg siger.

B. Sand
Kirkebyvej 69c
6900 Skjern