Spændende og oplysende bog om danske klostre

Det er en særdeles interessant og informativ bog om klostre, Gyldendal her har udgivet. På dens mere end 300 fint illustrerede sider kommer den rigtig godt rundt om emnet.
Gyldendals bog om danske klostre er i tre dele.
Første del med overskriften Middelalderens klostre indeholder bl.a. store kapitler om klosterbygningerne og klosterhaverne og de planter, man dyrkede og ofte brugte til syg-domsbehandling.
Derudover fortælles der om hverdagen i klostret, om livet og døden og om den musik og litteratur, man gjorde brug af. I historiske afsnit ses der tilbage på begyndelsen: hvordan klostrene opstod – og afslutningen: klostrenes nedlæggelse.
Sidste kapitel i første del giver en oversigt over de klostre, der findes i dag – helt nedlagt er alle klostre trods alt ikke.
Bogens anden del er en oversigt over de klosterordener, der findes eller har været repræsenteret med klostre i Danmark. Her kan man læse om de forskellige orde-ners stifter, om deres historie og deres særpræg, og endelig angives det, hvor i landet ordenen har – eller har haft – kloster.
Sidste del gennemgår de enkelte klostre. Inden gennemgangen er der et kort over landet, hvorpå det er markeret, hvor klostrene er blevet bygget. Det fremgår heraf, at de har været ret jævnt fordelt ud over landet – bortset fra på den vestjyske hede.
Denne del gør bogen velegnet som turistguide, selv om dens størrelse og vægt måske ikke lige lægger op til det.
Bogens forfattere har tidligere skrevet om bl.a. Esrum Kloster, som den ene af dem, Jens Anker Jørgensen, var leder af i nogle år.
Om dette kloster står der bl.a., at det er Skandinaviens mest betydningsfulde cistercienserkloster, grundlagt 1151, og at den bevarede del af det (fra 1300- og 1400-tallet) siden har været brugt til mange andre formål (jagtslot for kongen, fængsel, børnehjem m.m.), indtil det i 1997 blev åbnet for publikum.
Gyldendals bog om danske klostre gør historien om de kristne, der levede og virkede i Danmark i middelalderen, nærværende – og det er trods alt en ikke helt uvæsentlig del af dansk kirkehistorie.
NJV

Jens Anker Jørgensen
og Bente Thomsen:
Gyldendals bog om danske klostre
311 sider • 299 kr
Gyldendal