Glimrende introduktion til fasten

Peter Halldorf, der tidligere har skrevet radikale bøger om discipelskab og på det seneste er kendt for sin interesse for ørkenfædrene og kristne retræter, har tillige barslet med denne (meget) lille og korte bog om faste.
Det skal dog siges, at forfatteren skriver meget præcist og koncentreret om emnet, så der er mere stof i bogen, end størrelsen lader ane.
Bogen rummer dels en introduktion til fasten som en naturlig del af den kristnes liv, og som et middel til at begrænse og beskære sit åndelige liv, så det kan bære frugt. Halldorf kommer godt rundt om emnet, og bortset fra det indlysende kommer han ind på typer af faste, som er ekstra relevante for os i vor tid, såsom faste fra tv og relationer såvel som farer og fristelser i forbindelse med fasten. Hertil noget om fasten som en del af kirkeåret.
Bogen er en glimrende introduktion til emnet, ja, den vil efter min mening udgøre en tilstrækkelig undervisning om emnet for de fleste kristne, dens omfang til trods.

Peter Halldorf:
Vejledning om Fasten
60 sider
50 kr
Credo Forlag