Ny leder i KIVIK

ÅRHUS – 28-årige Peter Fischer-
Nielsen er fra 1. februar ansat som
ny leder af Kristent Informations- og
Videnscenter vedrørende Islam og
Kristendom (KIVIK), der har til huse
i Gellerup ved Århus.

Peter Fischer-Nielsen er cand. mag.
i religionssociologi med tilvalg i arabisk.
I forbindelse med studierne har han blandt andet opholdt sig i Egypten, hvor han har arbejdet med muslimer, der konverterer til kristendommen.
Indtil nu har han været ansat som debatredaktør på
internetportalen Religion.dk og desuden undervist i religionshistoriske fag. Siden 2001 har han været medlem af Dansk Europamissions bestyrelse.
Peter Fischer-Nielsen afløser Lorenz Hedelund, der har valgt at gå på efterløn.
– ole