Ordrette oversættelser af Bibelen mister ofte tekstens mening

Iver Larsen argumenterer for „kommunikative oversættelser“ Jens Linde skrev i Udf. nr. 8, side 11, om den nye, amerikanske TNIV oversættelse, og i den forbindelse vil jeg gerne komme med et par kommentarer.
Det er korrekt, at vi er nogle stykker, der er i gang med revisionen af Det Gamle Testamente på Hverdagsdansk, som altså ikke kunne nå at komme med i Scandinavias ny-udgivelse af hele Bibelen på hverdagsdansk, der består af det reviderede NT og det ikke-reviderede GT.
Derimod er det ikke korrekt at betegne hverken NIV eller TNIV som kommunikative oversættelser. De er, hvad bibeloversættere normalt kalder „modificeret ordrette oversættelser.“ Ikke nær så ordrette som den danske autoriserede kirkebibel, men meget mere ordrette end de kommunikative oversættelser: Good News Bible (GNB), Contemporary English Version (CEV), New Century Version (NCV), New Living Translation (NLT) og den danske „Bibelen på hverdagsdansk“.

Forskel på teologi
og kommunikation

Når det drejer sig om kommunikative oversættelser, er jeg enig i, at teologer næppe er kompetente til at bedømme dem.
Det skyldes, at man normalt kun lærer om og praktiserer ordrette oversættelser på de teologiske fakulteter.
Man kan ikke sige, at en modificeret ordret oversættelse er en „sprogligt mere præcis oversættelse“ end normale oversættelser. En modificeret ordret oversættelse ignorerer de helt grundlæggende principper for kommunikation, og jo mere ordret oversættelsen er, jo mere mister den af grundtekstens mening. Tænk blot på de mange uforståelige tekster i den danske kirkebibel.

Kønsneutrale

De kønsneutrale oversættelser er blevet nødvendige på grund af en ændring i sprogbrugen i takt med kvindernes ligestilling. Både New Revised Standard Version (NRSV) fra 1989, GNB fra 1994, NLT fra 1996 og NT på Hverdagsdansk tilstræber at være kønsneutrale. Derfor kan det godt være, at TNIV enkelte steder er gået for vidt i sin iver efter at være politisk korrekt.

Messias-profeti?

Det er for øvrigt teologisk meget tvivlsomt at læse en Messias profeti ind i Sl 34,21 (34:20 på engelsk), og det er sprogligt korrekt at bruge flertal som TNIV gør. Det gør NRSV, GNB, NLT, NCV og CEV også i det vers. Og det vil den reviderede Bibel på Hverdagsdansk også gøre.

Påskelammet

Når Joh 19,36 taler om at „ingen af hans knogler skal brækkes“ er det en henvisning til loven om, at knoglerne på påskelammet ikke måtte brækkes (2 Mos 12,10 og 4 Mos 9,12). Det gjaldt også „påskelammet“ Jesus.

Iver Larsen
Eldoret, Kenya
iver@larsen.dk