De fremmede

I de fem Mosebøger er der optalt 613 lovbud, påbud og forbud. Det centrale i denne lovsamling er de 10 bud, Gud selv skrev og lod sin søn gøre, hvad denne lov ikke kunne på grund af synden (Rom. 8,3).
Det er over tusind år, siden kristendommen kom til Danmark, og vort land og folk er præget deraf. Blandt andet kan ca. 70 paragraffer og artikler i dansk lov føres tilbage til Moseloven.
Tak til Birthe Munck-Fairwood, der i artiklen „Lad os inspireres af Bibelens syn på de fremmede“ 17/3 2005 bringer Mosebogens omsorg for de fremmede frem (5.Mos. 10 v. 17,18,19). Men Moseloven er ikke ukritisk over for de fremmede, som det fremgår af artiklen. Der er restriktioner ( 5. Mos. 17 v. 15,23 v. 3-8. 25 v. 17-19), og det er dødsensfarligt at dyrke de fremmedes guder (5. Mos. 13). Det bliver Israels ulykke, at de vendte sig til de fremmedes guder – bliver det også Danmarks ulykke? Manglende undervisning i kristendommen og påvirkning fra medierne har gjort sit til, at store dele af befolkningen har en opfattelse af religion, som mere ligner Østens religioner end kristendommen.

Alfred Johannesen
Lundtoftevej 45
4029 Dianalund