Nej til paven

I forbindelse med pavens død kom der en del tilkendegivelser fra forskellige menighedsledere og prædikanter.
Næsten alle roste paven som en forsoningens og fredens mand. Ikke blot præster i folkekirken og katolske præster udtrykker sig meget positivt overfor den afdøde pave.
Det er mere foruroligende, at frikirkeledere inkl. pinseforstandere „står i kø“ for at rose paven, som muligvis har udrettet noget positivt rent politisk og moralsk.
Men man lefler for den katolske kirke og forstår ikke, at paven er den øverste leder for et system, som gennem århundreder har forfulgt anderledes tænkende og har forført millioner af mennesker. Og de har aldrig bedt om tilgivelse og omvendt sig. (…)
De gamle frikirkeprædikanter var ikke i tvivl om, at det er romerkirken, der hentydes til i Åbenbaringen kapitel 17 og 18, hvor den store skøge omtales.
Hendes hjemsted ligger på syv bjerge (byen Rom). Hun er beruset af de helliges blod (millioner af ofre for hendes forfølgelse). Hun udnytter dyret, det antikristelige politiske system (sandsynligvis EU).
Hendes dom er uundgåelig. Gud siger: „Drag ud fra hende, mit folk, for at I ikke skal gøre jer delagtige i hendes synder og rammes af hendes plager“.
(Forkortet til 200 ord af red.)

Allan Kragelund Hansen
Blåkildevej 28
9220 Aalborg Øst