Så du røgen?

Verdens øjne har i den senere tid hvilet på Peterskirken i Rom. Nu er røgen så steget til vejrs, hvilket er gode tegn, når den er hvid. Røg er normalt til skade, men netop lige her, når den stiger op fra det Sixtinske Kapel, er den til bedste for de mere end én milliard katolikker verden over. „Vi har en pave“, så nu skal alle more sig.
Glæden er desværre kortvarig. Næppe havde røgen lagt sig, før utilfredshed med, at det blev en stokkonservativ pave på 78, som viste sig i døråbningen, kendt for sin modstand mod både kvindelige præster, velsignelse af homofile, fri abort o.s.v.
Den fælleskirkelige enhedstanke er kommet længere væk med Benedict XVI og længere bort fra folkekirken, hvor netop disse forhold forhindrer enhed med den Katolske Kirke.
Hvad er da det rigtige?
Sandheden er, at kristendommen opererer med to begreber: en synlig og usynlig kirke. Og den rigtige kirke er den usynlige. Jesus sagde ret overbevisende: „Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det.“ Det er inden i os. Hvilket betyder, at vi ikke kan føle os sikre med et kirkeligt tilhørsforhold, en sand lære, en rigtig dåb, nadver og andre religiøse øvelser. Det eneste sikre i denne verden og i forhold til Gud er troen på ham, at kende ham og være kendt af ham.
Maren i Kæret, du og jeg, kan altså være Gud lige så nær og sikre i troen som Paven i Rom. Gud behøver ingen stedfortræder bortset fra Jesus, som sagde: „Ej heller skal I lade jer kalde førere; thi kun én er jeres fører, Kristus.“

Knud Held-Hansen
Th.Staunings Vej 12
9210 Aalborg SØ