En tillid, der har konsekvenser

Undervisning om hvad det vil sige at leve som kristenHvis man skal summere denne bogs indhold op, så går den ud på, at vi som kristne er fri for syndens bånd samt kan og skal leve uden bevidst eller uopgjort synd. At tro er ikke en intellektuel erkendelse, men tillid til Jesus og hans Ord og skal følges af handling. Og at man som kristen bør blive døbt i Helligånden, tale i tunger og forvente at opleve overnaturlige mirakler og oplevelser.
Som sådan er det dybest set kendt stof og basal undervisning, som kan klargøre for den navnkristne, at tro ikke bare handler om menneskelig sympati eller forstandsmæssig tilslutning til læresætninger; og for den nyfrelste, at man ikke skal give op over for synden, og at det kristne liv også rummer dimensioner af kraft og guddommelige indgreb. Forfatterens evangelisttjeneste skinner således klart igennem i undervisningen.
Enkelte steder strammer forfatteren dog argumentationen en anelse. Og personligt savner jeg en forståelse for, at vi har forskellige nådegaver, kaldelser og forudsætninger, og at disse også spiller en rolle for, hvad den enkelte kan forvente at opleve mht. det overnaturlige og mirakuløse. Eller at Gud stadfæster evangeliet med tegn og undere, men ikke enhver detalje i folks undervisning.
Det er dog tilgivelige mangler, bogens målgruppe og ærinde taget i betragtning. Bogen er jo ikke et teologisk studie, men en lettilgængelig indføring i det kristne liv.

Torben Søndergaard:
Livet som Kristen
172 sider
149 kr
Mission