Underet over alle undere

Hæfte for børn fokuserer på konsekvenserne af det, der skete påskemorgen
Hovedparten af teksten i Verdens største mirakel handler om, hvad der skete den første påskedag.
Men det følges op, for her fortælles der også om begivenhederne frem til Kristi himmelfart – og hvad det hele betyder for os.
Dermed bliver børnene, som der fortælles for, bragt tættere på det største mirakel: At Guds Søn døde og blev levende igen, for at vi kan leve evigt sammen med ham.
Fint hæfte til tiden mellem påske og Kristi Himmelfartsdag.
NJV

Mary E. Eickson: Verdens største mirakel
– Det skete påskemorgen • Ill.: Jenny Williams
31 sider • 48 kr. • LogosMedia