Gode gamle melodier spillet på keyboard

Vi er nu på vej til Himlen hedder den fjerde cd med keyboardmusik spillet af Henning Sørensen.
Hensigten med den fra Henning Sørensens side er, at når vi lytter til og genkender melodierne, vil teksterne dukke op i erindringen og tale til os om vores vandring mod „himlens skønne Paradis“.
Blandt de 15 melodier kan nævnes gospel-klassikeren „Det er ingen hemlighed“ (It Is No Secret); Ahnfelts uopslidelige „Kun en dag, et øjeblik ad gangen“ (med tekst af Lina Sandell) og „Jeg har hørt om en stad i det høje“ – oprindelig en russisk folkemelodi, hvortil det er sat en tekst med et budskab, der er helt centralt for denne cd.
Henning Sørensen udnytter keyboardets muligheder, så det lyder, som om melodierne bliver spillet på flere forskellige instrumenter. Det giver en vis variation i musikken.
En stemningsfuld og stemningsskabende cd for den, der har øre for det.
NJV

Vi er på vej til Himlen
62 min • 100 kr.
E-mail: sdh@oncable.dk