Luk ikke øjnene for FORTABELSEN

Flemming Friis Jakobsen, cand.theol.
og leder af Bethesda Boghandel i
København, udlægger søndagens tekst

Hvad tænker du først og fremmest på, når du læser beretningen om Lazarus og den rige mand?
– Skal man være fattig for at blive frelst, og er al frelse udelukket for de rige? – en hurtig læsning af teksten kunne godt give det indtryk. At teksten er en advarsel om, hvordan vi skal forvalte gaverne fra Gud er rigtigt, og noget vi ikke skal blive færdige med alt for hurtigt, men det er ikke centrum i teksten.
– Abraham, som den fattige Lazarus kommer til (som et udtryk for himmelen), var selv en rig mand, men han forvaltede sin rigdom i vished om, at det var gaver fra Gud, som vi her på jorden kun er forvaltere af.
– Rigdom fører ikke til Himmelen, men den kan optage os så meget, at vi mister synet for himmelen.

Der er hurtige sceneskift i Jesu beretning. Først møder vi Lazarus og den rige mand i hverdagen og så hos Abraham i Paradis i dødsriget. Hvor tror du, vi befinder os fysisk med hensyn til dødsriget?
– Denne lignelse er forskellig fra de øvrige. Normalt er det Guds rige og dets konsekvenser her i verden, som er i centrum, og derfor kan man udlægge dem led for led.
– Her er det nærmest som et maleri, man står og betragter. Man får lov til at se ind i en virkelighed, hvor tiden er ophævet, og hvor valget har afgjort, hvor henholdsvis Lazarus og den rige mand befinder sig.
– Jeg tror ikke, man skal lave en lære om forholdene efter døden udfra denne lignelse, men nærmere se den som et advarende indblik i en virkelighed, som mange mennesker i dag lukker øjnene for. Også mange mennesker i kristne kredse, hvor fortabelsens mulighed sjældent lyder i forkyndelsen.

Den rige mand levede i modsætning til Lazarus i stor luksus. Men i dødsriget er rollerne byttet om. Hvad kan vi lære af det?
– Den rige mand levede i rigdom her på jorden, men var fattig. Den fattige levede i fattigdom, men var rig. Den rige ejede en rigdom, som døden kunne tage fra ham, og den gjorde det. Den fattige ejede en rigdom, som end ikke døden kunne tage fra ham.
– Håbet om det evige liv er en rigdom, som kan bære os igennem her i verden og over dødens grænse ind i den virkelige virkelighed. Det håb har mange mistet i dag, og selv mange af kirkens egne folk nedtoner det eller bortforklarer det. Uden det håb bliver denne verden og dens rigdom det vigtigste – det kan glæde os en kort tid, men ikke give os den virkelige glæde og holde ind i evigheden.

Den rige mand ønsker, at hans fem brødre skal advares. Hvordan advarer vi bedst mennesker omkring os, så de ikke lider samme skæbne?
– Vi advarer bedst ved at forkynde evangeliet om Jesus som verdens frelser. Ikke ved at pakke evangeliet ind i mere forståelige former, men ved at male et maleri af Jesus, ligesom Jesus her maler et maleri af livet efter døden for os.
– Vi skal ikke være bange for at bruge bibelens sprogbrug og former. Talen om frelse og fortabelse støder nogle mennesker, men hellere blive stødt her på jorden, end at gå fortabt i evigheden.

Abraham henviser til, at skrifterne advarer mennesker. Du er leder af en stor kristen boghandel. Opfatter du det som en slags missionsarbejde?
– Vi er ikke overladt til os selv. Vi har fået skriften, og den kan føre os igennem livet og over dødens grænse til Himmelen. Derfor er arbejdet med Guds ord både i forkyndelse og foran en åben bibel utroligt vigtigt. Vi kunne undgå mange vildfarelser ved igen og igen at gå tilbage til Bibelen.
– Jeg opfatter mit arbejde som en missionærgerning, hvor målet er, at mennesker må blive ledt hen til Bibelens Gud. Læse ordet om verdens frelser og selv kunne sige: Han er også min frelser.
– Alle de øvrige bøger er kun hjælperedskaber, som skal vise hen til Bibelen. De skal hjælpe os til at grave dybere i Bibelen, og fortælle os om livet som kristne her i verden.
– Mange mennesker er søgende, men Bibelens ord er ikke nok for dem, så de prøver alt muligt andet. Når (eller hvis) de så „opdager“ Bibelen igen, finder de ud af, at den har svarene på alt det, de har søgt alle mulige andre steder. Vi har ligesom Lazarus og den rige mand Bibelen – så lad os bruge den, så vi ikke ender som den rige mand uden for fællesskabet med Gud, men kan leve sammen med Gud i al evighed.