Fokus på Gud i psykiatrien

Nyt stort projekt i Vejle Amt sætter fokus på tro som en ressource i behandlingen af psykisk syge
Tro & Psyke er overskriften på en kampagne, som Psykiatrisk Informationscenter (PsykInfo) i Vejle Amt sætter i gang til efteråret. Kampagnen skal bringe præster, psykiatere og psykiatriske patienter tættere sammen, men også skabe en debat i befolkningen om troens betydning, når livet gør ondt.
Målet er større viden, mindre afmagt og mere håb, især for de mange familier og deres netværk, der rammes af psykiske problemer.
– Det kristne håb er for mange et stærkt håb, siger socialrådgiver og leder af PsykInfo Anne-Marie Valbak.
Hun har arbejdet i psykiatrien i 20 år og oplevet, at troen ikke har været meget på dagsordenen.
– Det er, som om vi har mistet det religiøse sprog, og mange ansatte har svært ved at tale med patienterne om de eksistentielle spørgsmål.
Derfor er det vigtigt, at der eksisterer et godt samarbejde mellem psykiatrien og for eksempel præster, så det er muligt at henvise til hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer, mener hun.
I forbindelse med først fyrværkerieksplosionen i Kolding og senere tsunamien i Asien var der tæt samarbejde mellem præster og psykiatri, og den slags hører slet ikke til sjældenheder.

Anne-Marie Valbak

For nylig kom en mand med alvorlige selvmordstanker ind på PsykInfos kontor i Vejle Da Anne-Marie Valbak spurgte, hvad der holdt ham i live, svarede han, at han jævnligt talte med Gud om sine problemer. Og han havde også overvejet at opsøge den lokale præst, fortæller Valbak, som opfordrede manden til at kontakte præsten som supplement til den psykiatriske behandling.

Livgivende ressource

Centerlederen håber, at den nye kampagne fremover kan skabe flere kontakter mellem psykiatrien og kirken, og derfor har PsykInfo sendt invitationer ud til samtlige menighedsråd i Vejle Amt med tilbud om foredrag og debatarrangementer.
PsykInfo har allerede fået positiv respons på planerne. Blandt andet har flere præster været glade for at høre om PsykInfos tilbud.
– De har erfaringer med at tale om tro, men ved måske knap så meget om, hvad det vil sige at have en depression. På den måde kan vi lære af hinanden, siger hun.
Kampagnen læner sig op ad forskellige erfaringer, men også forskning, som cand. psych. Peter la Cour fra Institut for Folkesundhed står bag.
– Det at have håb og en mening i livet er for mange en vigtig og livgivende ressource. Efter anden verdenskrig konstaterede lægen Victor Franc, at mange af dem, der overlevede koncentrationslejrene, var dem, der havde et håb og en mening i livet, siger Valbak.
Hun har en klar fornemmelse for, at der langsomt bliver sat mere fokus på Gud i psykiatrien, også andre steder i landet. Og hun glæder sig over, at projektet i Vejle Amt bakkes op af flere biskopper i folkekirken.
– Den nye åbenhed understreger, at psykiaterne er blevet mindre resuktionistiske i deres menneskeopfattelse. Desuden kan vi konstatere en åbning fra kirkens side over for psykiatrien, hvor teologer tidligere måske har opfattet psykiatrien som en form for hedensk sjælesorg, siger Haderslevs biskop Niels Henrik Arendt til Kristeligt Dagblad.

25 arrangementer

Tro & Psyke begynder den 14. september og fortsætter i oktober og november. Ved igangsætningen medvirker blandt andet gospelkoret Livsbryderne, som er sammensat af brugere, pårørende og professionelle fra psykiatrien.
Undervejs er der planlagt 25 arrangementer rundt i amtet i form af møder i kirker og sognehuse, foredrag og kreative aktiviteter. Den 6. oktober afholdes desuden en temadag om Tro, Psyke & Eksistens med et panel af teologer, en religionspsykolog og en psykiater.