Kritik af boganmeldelse

Normalt reagerer jeg ikke på boganmeldelser. Men Bjarne Nederby Jessens(BJ) anmeldelse af min bog ”Erobring og besættelse” er under bæltestedet. BJs argument er, at bogen ikke dur, fordi den 1: kun består af citater. 2: disse er for korte. 3: jeg har forudfattede meninger.
Vdr. kritikpunkt 1 er det tydeligt, at BJ ikke har læst bogens indledning. Her står, at bogen er blevet til som en fortsættelse af min bog ”Muslimske ekstremistbevægelser i Danmark”, i hvilken jeg systematisk gennemgår 27 yderliggående muslimske bevægelsers vedtægter og idegrundlag. På manges opfordringer udsendte jeg siden en bog med originale tekster, der stammer fra disse bevægelser. Det er denne bog, som BJ nu har anmeldt løsrevet fra hovedværket.
Vdr. kritikpunkt 2: Det ser ikke ud til, at BJ kender noget til ophavsret. Nogle af mine citater er op mod 2 sider lange. Dermed har jeg faktisk allerede overskredet ophavsretsloven. BJ forventer, at jeg skal citere halve bøger. Det er ikke meningen når man citerer, da teksterne er udvalgt efter emner: islamisk lov, kvinderettigheder, islams forhold til vantro, etc. Vedr. BJs angreb på mig for forudfattede meninger tror jeg, han må mene, at jeg har valgt de forkerte citater. Når jeg f.eks., vælger et helt afsnit om antisemitisme, så mener jeg, at citater som f.eks. ”jøder er den værste virus”, ”vort forhold til jøder skal udelukkende være unormalitet, drab, etc. indtil vi har udryddet deres rødder” er væsentlige. Her spiller længden af citaterne heller ingen rolle. BJ mener måske, jeg har valgt de gale citater, men jeg har så bredt et kendskab til danske muslimske bøger og pamfletter, at jeg må sige, at udvalget er repræsentativt for de beskrevne organisationer. Endelig skriver BJ, at jeg skyder med spredehagl mod muslimer og arabere. BJ har ikke fattet en brik. Det drejer sig jo ikke om bestemte folkeslag eller personer, de er vel som alle andre. Man skal aldrig kritisere den enkelte person, men man kan kritisere en ideologi. Islam er, som når den fremtræder i de beskrevne organisationers dragt, ikke noget godt. Vi skal ikke elske multikulturalismen, den fører os næppe til Himlen. Vi skal elske Kristus.
(Forkortet red.)

Rolf Slot-Henriksen
Mølgårdsvej 38,
Vejle

Svar på kritik
Jeg skal ikke gå ind i Rolf Slot-Henriksens kritikpunkter af min anmeldelse. Blot sige, at jeg er uenig med ham. Jeg må dog tage afstand fra, at han indirekte siger, at jeg „elsker multikulturalismen“, for er der noget, jeg er enig med Rolf Slot-Henriksen i, så er det hans sætning: „Vi skal ikke elske multikulturalismen, den fører os næppe til Himlen. Vi skal elske Kristus.“
Bjarne Nederby Jessen