Nyt materiale til nutidens BØRN

Børn er forvænte i dag, forvænte med spændende billeder og masser af informationer. De overfodres med informationer – i skolen og i fritiden.

Børnearbejder Dorthe Jensen viser det nye materiale

Derfor må børnekirker og klubber rundt omkring i landet være på mærkerne og sørge for moderne og tidssvarende materialer til nutidens børn. Evangelisk Børnemission vil gerne leve op til dette med den modernisering, deres materialer netop har været igennem.
Mange medarbejdere i børneklubber kender Evangelisk Børnemissions materialer, og nogle mener, de kender dem til bevidstløshed. Nogle mener endda, de er lidt støvede og antikverede. Det har man nu rådet bod på med en gennemrevidering af materialet og ved fremkomst af nye materialer, som tilbydes lørdagsskoler, søndagsskoler og børneklubber – og materialet er spændende.

Revideret af erfarne
børneklub-folk

25 erfarne børnemedarbej-dere fra folke- og frikirker har været med til revideringen og givet ideer til helt nye materialer med Dorthe Lykke Jensen som koordinator. Nu præsenteres materialet i Evangelisk Børnemissions nye katalog, der netop er kommet på gaden.
Alle børnebibelklubber tilbydes materialer til 6-11-årige i et 5-årigt forløb med 5-årskurser med programmer hver uge fra juni til september minus diverse ferieuger. Hvis man ønsker at forlænge sæsonen, kan man supplere med materialer fra Evangelisk Børnemission med missionærhistorier.
Hvert år deles op i en række mindre forløb, der fokuserer på bestemte bibelske personer eller emner fra GT og NT. Til hvert forløb hører forskellige materialer: bibeltekster, idé-pakke og bibelvers. Desuden kan der købes quizideer til repetition og sangmapper med spændende tegninger og dertil hørende cd.
Sangmapperne er med til at slå de centrale sandheder i bibelteksterne fast – og børnene elsker de sange.
Bibelteksterne gennemgår en række centrale tekster fra GT og NT og lægger op til en direkte involvering af børnene, når de bliver fortalt. I hver bibeltekst er der en central sandhed, som børnene kan tilegne sig. Desuden er der en appel til anvendelse af den centrale sandhed, der henvender sig på forskellig måde til kirkefremmede børn og børn fra kristne hjem. Billedmaterialet til bibelteksterne kan erhverves i et ringbind, man kan vise frem for børnene, men kan også fås som flonellograf, og det er spændende at se, hvordan flonellografen er ved at få en renæssance. Børnene møder ikke flonellografmaterialer andre steder, og materialet fanger virkelig nutidens børn, erfarer man i Evangelisk Børnemission og i andre kristne sammenhænge.

Praktisk aktivitet

Idé-pakken giver forslag til praktiske aktiviteter: tegne-male-opgaver, drama og lege. Der er tale om meget forskellige materialer, som er lige til at gå til. Dramaoplæggene benytter sig dels af bibelske tekster, dels af hverdagssituationer, der kan illustrere den centrale sandhed i dagens tekst.

Bibelvers

Bibelversene lægger op til, at man skal lære dem udenad, ikke for udenadslærens skyld, men som en del af indlæringen. Man opererer med to bibelvers til hver serie, så man har 2-3 uger til at lære hvert vers, og der er masser af gode ideer til indlæringen. Disse ideer skaber stor variation, så børnene synes, det er sjovt at lære bibelvers udenad. Men det er ikke bare sjovt, det er også værdifuldt.
Mange af materialerne er afprøvet i børneklubber, inden de er gået i trykken, så man har sikret sig, at de virkelig fanger vor tids børn.
Jeg kan varmt anbefale ledere i kristent børnearbejde at gå ombord i disse 5-årsplaner. De er gode, nutidige og giver en god plan for undervisningen. Rundt omkring findes mange gode børneledere, som selv kan lave materialer, men mange børneledere lever i en stresset hverdag og kan have god hjælp af færdige materialer, desuden er det vel sådan, at ca. 20% af alle børneledere er så kreative, at de let og enkelt kan fremstille materialerne selv, mens 80% har brug for støtte, og det er til de 80%, materialerne er lavet. God fornøjelse.

Prisen

Hvis man køber hele årscirklen, løber det op i ca. 1800 kr. pr. år.
Quiz-materialerne og sang-mapperne er ikke inkluderet i årspakken, men er værdifulde supplementer, som jeg kun kan anbefale, man tager med.
I løbet af et par måneder forventer Evangelisk Børnemission at åbne en netbutik, hvor man kan se eksempler på materialer og bestille online.