Til Thomas Teglgaard

Jeg er meget glad for, at din bog „Uddrift“, som jeg dog endnu ikke har læst, samt den offentlige omtale i medierne om „mundkurven“, som du har fået på pga. spørgsmålet om dæmoner, har vakt så stor opmærksomhed.
Det er meget vigtigt, at såvel psykiatere som befolkningen i øvrigt bliver klar over virkeligheden i eksistensen af åndsmagter samt deres virke.
Jeg arbejder som kristen med at søge at formidle Guds hjælp til syge mennesker, såvel fysisk som psykisk, og herunder må jeg ikke så sjældent befale åndsmagter at forsvinde. Resultaterne, der følger heraf, er gode, også vedr. de psykisk syge.
Når f.eks. disse mennesker udtaler, at angsten / frygten / depressionen letter, at de ikke længere hører stemmer som før osv., så kan man da ikke andet end forstå det sådan, at det er uddrivelsen af dæmoner, der har virket. Der er brug for, at dette emne bliver grundigere bearbejdet.
Jeg kan ikke lide din måde at omtale Chr. Hedegård på i dine indlæg i Udfordringen uge 21 og 23, da jeg virkelig respekterer ham og hans organisations arbejde. Du vil nok sige det samme om mig?
Du omtaler i dine indlæg, at du har mødt vraggods af ødelagte mennesker, som han har efterladt sig. Men hvordan har de mennesker haft det før mødet med ham? Kender du noget til det? Jesus underviste jo om, at ånder, der er kastet ud, vil søge at vende tilbage til deres hus og evt. kan tage syv andre med sig, værre end den første, og at tilstanden hos dette menneske derved ville blive værre end før.
Patienterne skal naturligvis undervises og stærkt opfordres til at holde sig til Gud, bede, læse hans ord for at hindre, at ånderne vender tilbage. I tilfælde, hvor patienter ikke gør dette, kan situationen jo altså blive værre end før. Hvor mange psykisk syge blandt dine og andre psykiateres patienter er forandret fra at være vrag til at blive helbredt, så de kan undvære medicin? Er der i det hele taget nogle?
Vi kristne, der er lydige mod Jesu påbud om at uddrive dæmoner, er da godt klar over, at vi ikke er eksperter og slet ikke psykiatere. Og vi ved ikke ,i hvor høj grad – eller hvor ofte – uddrivelser alene helbreder, men jeg tror da, det i en del tilfælde sker, bedømt efter menneskers udsagn.
Jeg er ikke ude på blot at kritisere dig, men jeg tror, det er vigtigt, at vi søger at samarbejde og diskutere emnet for derved at komme til bunds i dette store emne – til gavn for mange mennesker.
Splid om uddrivelse af dæmoner – det skal djævelen jo nok sørge for, at der bliver, da han jo er stærkt utilfreds med, at de skal kastes ud.
(Forkortet red.)
Niels Andersen
Blommegrenen 44
5220 Odense SØ

Hermed slutter debatten om Thomas Teglgårds bog Uddrift i denne omgang.