Endnu en børnebibel

En ny børnebibel fra Unitas må fremhæves på grund af det, der skiller den ud fra flere andre børnebibler.Hovedparten af illustrationerne i Min børnebibel er holdt i en ganske munter stil, og der er således ingen gengivelser af noget af det meget dramatiske eller uhyggelige, som også findes i Bibelen, fx er der ingen illustrationer, der viser korsfæstelsen.
Ud over på en enkel måde at genfortælle alle de kendte historier fra Gammel og Ny Testamente indeholder denne børnebibel omskrivninger af bl.a. De ti bud, Salme 23, Fadervor og „kærlighedens højsang“ (1 Kor 13).
Den måde, slutningen af Fadervor er formuleret på, kan måske nok diskuteres: „Hjælp os til ikke at tænke eller gøre ting, der sårer andre, men pas på os og hold os altid tæt ind til dig“ – men det er sikkert lettere for mindre børn at få noget ud af den end af den kanoniserede version (led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren).
Omskrivningen af Salme 23 indledes med opfordringen: „Forestil dig, at du er et lam, der leger på en stor eng“, og den lyder i sin helhed:

Gud er som den kærlige hyrde, der passer på dig.
Gud sørger for, at du har alt, hvad du har brug for.
Han finder grønne enge,
hvor du kan hvile dig.
Han fører dig til stille kilder, hvor du kan drikke.
Han leder dig ad sikre stier.
Selv hvis stien er stenet og glat,
selv hvis du er i fare, vil Gud stadig være der og hjælpe dig i sikkerhed.
Du skal ikke være bange.
Guds kærlighed og godhed vil altid være med dig hele dit liv.
Du vil altid være med Gud,
og Gud vil altid være med dig.

Altså alt i alt en udmærket børnebibel for mindre børn.
NJV
Sally Ann Wright:
Min børnebibel
142 sider • 148 kr. Unitas