Årsfest på MF

Kaj Kjær Hansen

Menighedsfakultetet i Århus holder årsfest lørdag den 17. september. Her taler bl.a. theol.dr. Kaj Kjær Hansen om „Mission i Jerusalem i det 19. århundrede“ og giver indblik i pionermissionens omkostninger. Ved festaftenen taler sognepræst Esper Thidemann, og koret Vocaloud synger.
– hanne