Frisk juniorandagtsbog

For syv år siden udkom Carsten Hjorths andagtsbog Grib!. Nu er så kommet en tilsvarende bog med titlen Kast!.

Carsten Hjorth Pedersen, der er cand.polit. i pædagogik og kristendom og daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut, har tidligere udgivet andagtsbogen ‘Grib!’ for juniorer

I bogens forord kommenterer forfatteren titlerne og rækkefølgen af dem og skriver så: „Skal man endelig tænke over rækkefølgen, må det blive noget med, at når vi har grebet Guds ord, må vi kaste det videre til andre.“ Men vi må også kaste alle vores byrder over på ham – og det er disse „kast“, det handler om i andagtsbogen.
Carsten Hjort skriver med humor og med klart fokus på målgruppen, børn mellem 9 og 13 år. Som forgængeren er den fortrinlig såvel til personlig andagt som til andagter i familien eller i juniorklubben.
NJV

Carsten Hjorth Pedersen:
Kast!
75 andagter for juniorer
160 sider
148 kr.
LogosMedia