God lille bog om bøn

Disse sider har tidligere givet spalteplads til en anmeldelse af en lille bog om faste af Peter Halldorf. Han begiver sig med denne bog ud i at skrive om bøn på samme kortfattede, men kompakte og velskrevne måde.Tonen i bogen er viis og hjælpsom. Forfatteren skriver ud fra erkendelsen af, at vore ambitioner om at blive bedre til at bede, ofte falder til jorden, og opmuntrer til hellere at fastholde et regelmæssigt og mindre niveau, end at mislykkes i et større. Han kommer kort rundt om emnet bøn, lige fra tilbedelse over forbøn til „begæringer“, som er hans betegnelse for bøn for egne behov. Visse traditioner – efter behag pudsigheder – såsom Jesusbønnen og rosenkransen nævnes også.
Alt i alt er bogen vellykket. Eneste anke er, at her har forfatteren begivet sig ind på et meget mere omfattende emne, end man kan yde retfærdighed med en så kortfattet fremstilling. Hvor den tilsvarende bog om faste ville være tilstrækkelig for de fleste, må denne som undervisningsbog betegnes som lidt mangelfuld. Men jeg tager hatten af for, hvor meget forfatteren trods alt har fået med på så begrænset plads.

P. Halldorf: Vejledning om bøn • 61 s. • 50 kr. • Credo