Center for livsudvikling i Pinsekirken

Gennem 12 trinsprogrammet tilbyder kirkens præster sammen med kristne terapeuter og psykologer nu hjælp til folk med ondt i livet, eller som bare vil videre med livet KØBENHAVN – Pinsekirken på Drejervej i København tilbyder som den første kirke herhjemme en undervisningsserie baseret på 12 trinsprogrammet med selvhjælpsgrupper.

Det er et plus for en præst at samarbejde med kristne terapeuter, psykologer og misbrugskonsulenter i 12 trinsprogrammet, erfarer Lars Due-Christensen

Over 60 personer er allerede startet i det første kursusforløb. Det er mennesker både fra kirken selv og mennesker, som normalt ikke kommer så meget i kristne kredse.
Det oplyser pinsepræst Lars Due-Christensen, der er ansvarlig for det nye arbejde, som kaldes Life Clinique – center for livsudvikling med undertitlen „Vejen til frihed“.
– Nogle mennesker har behov for redskaber, der kan gå dybere ned i sjælens problematikker, end vi umiddelbart kan tilbyde gennem almindelige gudstjenester og andre aktiviteter i kirken. Herhjemme er 12 trins programmet mest kendt i forbindelse med foreningen Anonyme Alkoholikere, men selvhjælpsgrupper har vist sig at være uhyre effektive på alle mulige andre områder også, hvor mennesker behøver livsransagelse og oprydning for at komme videre i livet og modtage indre lægedom og genoprettelse fra Gud.
– 12 trinsprogrammet med selvhjælpsgrupper går som en bølge i USA og bruges mange andre steder i verden også. Mange steder kaldes det for en åndelig forskole, fordi undervisning ud fra klassiske bibelske principper af præster, terapeuter og psykologer og efterfølgende samtale i selvhjælpsgrupper leder mennesker på en rejse ind i en omvendelseslivsstil med Gud, beretter Lars Due-Christensen.
De 12 trin har deres oprindelse i den kristne Oxfordbevægelse, som opstod i årene efter 1. verdenskrig. Nøgleord for Oxfordbevægelsen var overgivelse til Gud, tilgivelse og ledelse, bekendelse af synder for Gud og hinanden, gøre godt, hvor man havde forårsaget skade samt vidne om et liv, for at andre kunne få mulighed for at opleve det samme.

Alkoholbehandling

I Pinsekirken på Drejervej i København har man 1200 medlemmer. Flere af kirkens nykristne er netop blevet hjulpet ud af et alkoholmisbrug gennem 12 trinsprogrammet i foreningen Anonyme Alkoholikere. De er kommet til kirken for at finde den „højere magt“, som et af alkoholbehandlingens 12 trin peger på.
I pinsekirkens nye selvhjælpsprogram begynder de 12 onsdage, kurset forløber, med fællesspisning, velkomst og bøn. Derefter underviser Lars Due-Christensen i aftenens trin samt en kristen psykolog, terapeut eller misbrugskonsulent. Det er bl.a. Pia Pibenbring, der er uddannet psykolog og terapeut.
Derefter deler de 60 deltagere sig i ni grupper. Tre grupper er for specifikke behov så som alkoholafhængige, familiemedlemmer til misbrugere og incestramte. De øvrige seks grupper er åbne grupper, hvor menneskers behov er blandede.
Hver selvhjælpsgruppe har en leder, der sørger for at alle er bekendt med retningslinier som anonymitet, tavshedspligt, ikke afbryde hinanden og ikke komme med gode råd.
Alle deltagere får tilbudt en støtteperson, som vedkommende kan kontakte gennem forløbet. Der afholdes også en weekend på en lejr i Nordsjælland i forløbet med fokus på retræte, få gjort op, bekendt og renset ud.

Allerede effektivt

Lars Due Christensen er overrasket over, hvor effektivt selvhjælpsgrupperne allerede har vist sig at være efter kun tre trin – også for ham selv.
– Mennesker er åbne og viser tillid i gruppearbejdet, der bygger på hjælp til selvhjælp. For mig personligt er det en kæmpe velsignelse at få lov til at være med i arbejdet og også være gruppeleder, hvor man selv skal være tilgængelig og åben om sit eget liv, siger han.