En usædvanlig livshistorie

Nogle biografier er mere spændende end andre. An-Lina Nyholms biografi Kolbøtter hører med sin usædvanlige livshistorie til de mere spændende af slagsen.An-Lina Nyholm har været alkoholiker gennem mange år, men har med en trofast mand og nogle støttende voksne børn, kæmpet sig igennem, og noget af medicinen har været 9.-10. klasse og HF på VUC og en efterfølgende socialrådgi-veruddannelse på Universitetet. Som 51 årig fik hun sin første ansættelse som nyuddannet socialrådgiver.
Hun blev tidligt gift. Blev hjemmegående husmoder, men supplerede med lidt indtægter fra rengøring og hjælp ved fester og større selskaber. Hun kedede sig og savnede mere voksenkontakt i dagligdagen, og her startede hendes misbrug.
Bogen er en både „svag“ og „stærk“ kvindes kamp for igen at blive sig selv. An-Lina Nyholm har også oplevet stærke depressioner og har haft uhyggelige oplevelser i det psykiatriske system, der kunne have slået selv stærke og raske mennesker ud. På trods af det kommer hun igennem som et helstøbt menneske.
Gennem et Alpha Kursus og mødet med Gud får hun for alvor glæde og mening med livet, siger hun i sidste kapitel, som er et stærkt personligt vidnesbyrd.
Det er en stærk bog, der giver et klart indtryk af alkoho-likerens hverdag og handlingsmønstre. Bogen kan stærkt anbefales til alle, men ikke mindst til alkoholikere, alko-holikeres familie og bekendte, socialrådgivere, præster og andre, der arbejder med mennesker.
Blot synd, at bogen skæmmes af dårlig korrekturlæsning og af, at den savner en sproglig opstramning. En god konsulent kunne have hjulpet til at gøre en god bog endnu bedre.
An-Lina Nyholm:
Kolbøtter
147 sider • 148 kr.
Queenswood