Debat

Lige børn
leger bedst!

Sådan lyder et gammelt ordsprog, og noget er der om snakken. Ordene kom i mine tanker i forbindelse med, at Kristen-demokraterne skal vælge ny formand – med håbet om, at valget vil bringe partiet på tinge igen. Mon det er et realistisk håb? Ja, måske, hvis den bedste af de tre kandidater vælges – og hvis vedkommende får mod og evner til at gå i spidsen for noget af det vigtigste, som et kristent og demokratisk parti er forpligtet til at kæmpe for. Nemlig en lighed blandt de forskellige trossamfund.
Hvorfor er det nu så vigtigt? Jo, fordi lige børn leger bedst! En politisk bestemt udråbelse af en bestemt priviligeret kirke(i Danmark folkekirken) vil altid bringe ufred og frustration med sig. Først når en klar adskillelse mellem stat og kirke er en realitet, og folkekirken har forladt sine præferencerettigheder, vil samarbejdet kirkerne og dens medlemmer imellem blive frugtbart og i den rette ånd.
Et kristent og demokratisk parti kan ikke undgå at tone rent flag, når det gælder sager, som jeg her har fremført. Det bør blive en prioriteret mærkesag. Partiets fremtid vil komme til at afhænge heraf!
(Forkortet red.)
Ole Westergaard
Frederiksborgvej 195
4000 Roskilde

Lær katolske præster at give
Som ortodokse katolikker her i vores hjem svier det meget at se, hvorledes kirken prøver at klemme penge ud af lægfolket. Ikke så meget her i Vesten som i Afrika og de asiatiske lande, hvor folk ikke har det samme at rutte med, som vi i den rige verden har. Som vi ser, giver vi rige intet i forhold til de fattige, som giver med deres hjerter, og der kommer meget fra disse lande til Vatikanet.
Men den anden vej går der intet til lægfolket, selv om de har behov for hjælp, da kirken har forbudt brug at prævention. Aids har fjernet halvdelen af den voksne befolkning, og de andre har ikke råd til den dyre medicin, som Vesten forlanger ågerpriser for, selv om de siger, de hjælper.
Gud siger: „Giv, og der vil blive givet dig trefold tilbage“, men når kirken ikke giver, hvordan kan kirken så tro, at de vil få noget igen andet end det, kirken suger ud af lægfolket med falske tunger?
Men de besluttede jo selv for århundreder siden, at de var mere end lægfolket, så de regner ikke lægfolket for noget, de tror vitterlig, at de er noget, som Gud vil vide af. De burde dog læse og gerne forstå Guds Bog Bibelen, så ville de nok tage tiggerdragter på i stedet for det fjant, de render rundt i nu.
Og giv så lægfolket, hvad de har af behov, så Gud kan glæde sig.
(forkortet red.)
Jan Dallerup
Chl. Muncksvej 21
2400 KBH. NV.

Krig eller fred
Fra min tidligste ungdom har jeg haft to hovedspor i mit liv: Spor 1 er afholdssagen og spor 2 er freds- og militærnægterarbejdet.
Det har Uffe Nissen fået øje på i Udfordringen for 13. oktober. U.N. mener, at Danmarks deltagelse i USAs angrebskrig mod Irak var rigtig. Den opfattelse kan jeg ikke tage fra ham, men jeg er overbevist om, at vort lille lands opgave ikke er at fjerne diktatorer rundt om i verden. Vi bør lade ugræsset og hveden gro side om side og så lade vort bidrag til tilstanden på vor jord være af humanitær art. Med vor deltagelse i angrebskrigen på Irak bærer vi ved til det hadets bål, som mange muslimer nærer mod den vestlige verden.
Henning Sørensen
Irisvej 17
8500 Grenå