Spændende betragtning over livet

‘Når hjertet klædes i festdragt’ og ‘Livet er ikke snorlige’ hedder to nye livskloge bøgePå to vidunderlige solskinsdage i september fik jeg lejlighed til at fordybe mig i to helt nye „betragtningsbøger“ – af Poul Henning Fromsejer og Markus Lean-dersson.

Poul Henning Fromsejers 22
tankevækkende betragtninger er udsprunget af 20 års virke som sognepræst ved Roskilde Domkirke, og udgangspunk-terne er så forskellige som et billede, en oplevelse, et eventyr, et citat, et spændende glimt fra litteraturens verden, tanker omkring jul, påske og pinse, mens Markus Leanderssons 25 tager sit udgangspunkt i hverdagslivet.

Stærkt budskab til moderne mennesker

Poul Henning Fromsejer er tidligere sognepræst ved Roskilde Domkirke

Fromsejers betragtninger er varme,
nådefulde og fyldt med Guds kærlighed med et stærkt budskab til moderne mennesker. Jeg nød beretningen om Kjestine, der blev „barnedøbt“ på sin 100 års fødselsdag og beretningen om „kirken og kompasset“ om at finde vej i en tid uden Gud; „Pladsbillet til livet“ fortæller om det levende håb, som påskebudska-bet har givet os, og „Om at blive set af Gud“, hvor det gøres klart, at bøn ikke er enetale men derimod en dialog med Gud.
Jeg nød hver eneste af de 22 betragtninger, der med deres klare hverdagssprog taler ind i vor tid til mennesker, der har brug for at høre Guds levende ord på en ny og spændende måde. I den ene betragtning efter den anden drages læseren lige ind i Guds kærlighedsfavn.
Bogen har mange smukke og flotte illustrationer af den katolske præst og billedkunstner Adolf Meister af Jesuitter-ordenen. En spændende kunstner, som jeg ikke tidligere har stiftet bekendtskab med, men som jeg meget gerne vil se mere fra.

Blevet klogere på livet

Markus Leanderssons 25 hverdagsbetragtninger handler om livet, Gud, tvivl, livet med Gud, meningen med livet, om skabelsens mangfoldighed, om at opdage Gud, når livet gør ondt, om livets store hemmelighed, om at være værdifuld, om livets herlige omveje og om ikke at drage forhastede beslutninger og så huske, at „livet genudsendes ikke“, vi har kun det ene liv.
Mange af beretningerne er humoristiske og meget tankevækkende og giver bestemt anledning til dybere eftertanke. Jeg vil sent glemme Annika, som skælder Gud ud, da hun endelig møder ham ansigt til ansigt efter 83 meningsløse år – eller var de nu også så meningsløse … Eller hvad med Vera, der sætter kartofler lige der, hvor kommunens nye vej skal gå – som en påmindelse om, at hverken veje eller livet er snorlige, og at det tilsyneladende hurtigste ikke altid er det fornuftigste. Jeg har moret mig og er blevet klogere på livet efter denne bog.
Til hver betragtning hører en kort bibeltekst, et spørgsmål til eftertanke og en bøn.

Stykker til andagt og eftertanke

De 47 betragtninger er også spændende og tankevækkende andagtsstykker, som man gerne selv ville have holdt eller lyttet til. Hver for sig kunne de bruges som afslutning på en spændende aften med gæster, på en menigheds-weekend eller i så mange andre sammenhænge.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Poul Henning Fromsejer:
Når hjertet
klædes i festdragt
78 sider • 150 kr. (inkl.fors.)
Egen udgivelse (46351605)

Markus Leandersson:
Livet er ikke snorlige
99 sider • 158 kr.
Unitas