Indre Mission redder lukningstruet pressebureau

Efter en årrække med dårlig økonomi er egenkapitalen opbrugt i Kristeligt Pressebureau, der indtil nu har kørt som en selvstændig virksomhed under Indre Mission.

Nuværende redaktør Niels Thure Krarup stopper ved årsskiftet

Derfor tydede meget på, at det gamle bureau, der siden 1912 har leveret kirkelige nyheder til den danske dagspresse, ville dreje nøglen om, når redaktøren gennem fem år, Niels Thure Krarup, fratræder ved årsskiftet.
Årsagen til den dårlige økonomi er, at dagbladene, som tidligere var de vigtigste kunder, nu i højere grad end tidligere selv dækker det kirkelige stofområde.
Nu har Indre Mission alligevel besluttet at videreføre bureauet, men med en tættere tilknytning til Indre Missions Hus i Fredericia, hvor Kristeligt Pressebureau fremover får adresse.
Tanken er, at bureauet skal arbejde tættere sammen med Indre Missions eget magasin IMT, uden dog at blive Indre Missions forlængede arm.
Kristeligt Pressebureau skal ikke omdannes til et pressebureau for Indre Mission. Det skal fortsat have sin egen redaktør, som skal lægge den redaktionelle linje, fastslår Indre Missions formand Christian Poulsen over for Kristeligt Dagblad.
– ole