Lær af de forfulgte kristne: Vær afhængig af Gud

Kenneth Engell Nielsen er rejsesekretær i Åbne Døre. I denne prædiken fortæller han om, hvorfor Gud særligt velsigner
de forfulgte kristne.

Hvad er velsignelse efter din mening?
Velsignelse er jo et svært ord. Det er på en måde lidt ubestemmeligt. Vi stiller os ind under Guds velsignelse ved en gudstjeneste og synes, det er højtideligt. Jeg kan godt have en følelse af Guds nærhed, når præsten velsigner, og det er heller ikke helt forkert.
Men det vigtigste at få frem omkring ordet velsignelse er Jesus selv. Han er den velsignede. Han kom og bragte nåde til os mennesker, der ikke selv kunne nå op til Gud. Uden Jesus, hans lidelse, død og opstandelse for os kan vi slet ikke blive opbygget af denne tekst.
Derfor er det første udsagn i teksten nok det vigtigste. Det at indse, at jeg er afhængig af Gud og hans nåde. Hans velsignelse er nøglen til at blive frelst og nå himlen. Uden afhængigheden af Gud kommer vi ingen vegne, i hvert fald ikke til himlen.
I 5. mos 11,26 siger Moses til Israels folk: „Se, jeg stiller jer i dag over for velsignelsen og forbandelsen“. Og det er netop den alvorlige del ved velsignelsen, at der også er en mulig forbandelse. Der er en mulighed for at ende sit liv borte fra Gud på grund af vores synd. Derfor er det vitalt for os at holde os til velsignelsen, til Jesus.

Hvorfor tror du, Jesus nævner, at kvaliteter som ydmyghed, barmhjertighed, renhed og at stifte fred vil bringe velsignelse?
Jesus nævner det, fordi det altid vil bringe velsignelse til andre, altså bringe Guds nåde og ordet om Jesus til andre, hvis vi lever vores liv i afhængighed af Gud hver dag.
Kun på den måde kan disse kvaliteter blive en del af vores liv. Samtidig er det også vigtigt, at vi kæmper for at ligne Gud. Vi er jo hans kære børn, og han vil, at vi skal leve vores liv, så det ærer ham. Kun på den måde kan disse kvaliteter blive en virkelighed i vores liv.

I samme åndedrag nævner Jesus, at det bringer velsignelse at blive forfulgt for sin tro. Hvordan hænger det sammen?
Jesus har været klar over, at det kom til at koste at følge ham. Det nævner han også andre steder i sine taler til disciplene. „Har de forfulgt mig, vil de også forfølge jer“, siger han et andet sted. Derfor har han også været klar over, at det var vigtigt at give en speciel hilsen til dem, der blev forfulgt.
Det at blive forfulgt for Jesu skyld er jo også et udtryk for, at man har været trofast og holdt ud i forholdet til Jesus. De, som forrådte ham og stak halen mellem benene, oplevede ikke forfølgelse og gik glip af velsignelsen. Det handler altså om, at der er en dyb sammenhæng mellem lydighed og forfølgelse.

Kender du eksempler på kristne, der forfølges for deres tro i dag?
Nu kender jeg dem ikke alle personligt, men jeg ved, at ca. 200 millioner kristne verden over lever i lande, hvor kristne forfølges. I Nordkorea alene, som er det land i verden, hvor kristne har det allerværst, er der mellem 200.000 og 400.000 kristne, som forfølges. Men jeg kender også nogen personligt, idet jeg selv har været i et muslimsk land og besøgt kristne, der forfølges.

Hvad mener du, vi kan lære af de forfulgte kristne?
Vi kan efter min mening lære en masse af de forfulgte kristne. Vi kan først og fremmest lære det, som stod i det første udsagn om at være afhængige af Jesus.
De er igennem de trængsler og forfølgelser, de har oplevet, kommet ind i en dyb afhængighed af Jesus, for når man oplever det så smertefuldt at være en kristen, så har man kun dette tilbage at klynge sig til Jesus og ham alene. Dét er netop noget af det vigtigste, vi kan lære af dem.
Vi lever i et land, hvor man sætter en ære i at klare sig selv i alle ting, og derfor har vi tendens til at „glemme“ eller at vige udenom det faktum, at i vores forhold til Jesus er vi dybt afhængige af ham.
Vi klarer ikke en dag i egen kraft. Vi tænker ikke så ofte på, tror jeg, at alt det, vi for eksempel har, har vi fået givet. Det er jo præcis et udtryk for Guds velsignelse imod os. Det er på ingen måde vores egen fortjeneste.
De forfulgte kristne har også erfaret Guds indgriben og nærvær på en speciel måde. Allen Yuan, en kinesisk kirkeleder, som døde for godt en måned siden, sagde: – Før jeg kom i fængsel, var det med Jesus blot en tro, men nu er det blevet en dyb erfaring.
Han var 21 år i fængsel.
De kristne, som forfølges, er nødt til at træde ud på Guds løfter helt konkret i deres dagligdag. Netop det kan vi lære af. Alt for få kristne i Danmark går ud på Guds løfter hver dag og lader være med at tænke på, hvad andre mennesker tænker om os.
Jeg tror, vi skal være lidt mere enfoldige nogle gange og så vove at gå på Guds løfter, netop det bringer velsignelse med sig i ordets rette betydning, nemlig det, at andre hører ordet om Jesus og begynder at tro på ham.