Kristne erhvervsledere vil mødes i netværk

Et nyt netværk for kristne erhvervsfolk er under opsejling. Formålet er at give kristne med lederansvar i erhvervslivet et forum, hvor de kan samles og udveksle erfaringer, knytte kontakter og blive opmuntret i troen.En styregruppe bestående af syv erhvervsaktive kristne er i gang med at planlæge strukturen af netværket. Planen er at samle de interesserede i små regionale netværksgrupper på 6-10 personer, som kan mødes hvert kvartal og gennemgå forskellige temaer om ledelse og det at være kristen i erhvervslivet.
– Vi vil råde vore grupper til at knytte en professionel konsulent til sig for at sikre kontinuitet og høj kvalitet i gruppens arbejde, siger en af initiativtagerne til netværket, direktør i Jyske Finans, Hugo Martinussen.
– I et netværk af jævnbyrdige interessefæller kan man dele ting, som ikke altid kan siges og forstås i et menighedsfællesskab, uddyber Hugo Martinussen. Vi håber at mange erhvervsfolk vil være med, for at vi kan styrke hinanden til at være bedre til at vise vore kristne værdier i erhvervslivet.