Inspirerende bog om menighedsliv og kirkevækst

Rick Warrens „Den målrettede menighed“ er bedre end „Det målrettede liv“Bogen er – som titlen antyder – en slags opfølger på Warrens tidligere udgivne bog, Det målrettede liv, der er kendt af mange og anvendes i flere kirker landet over som basis for konceptet ”40 målrettede dage”.I denne bog er temaet ikke den enkelte, men menigheden. Igen trækker forfatteren på sine mange erfaringer som pastor for den kendte og søgervenlige menighed i Saddle-back i Californien.
Lad det være sagt med det samme. Bogen er bedre end sin forgænger. I hvert fald, hvis man er interesseret i menigheden og i kirkevækst, er den inspirerende. Warren har mange guldkorn og mange originale tanker. Det er befriende, at han ret kontant slår fast, at ”Guds suverænitet er en faktor, som bliver overset i næsten al moderne litteratur om kirkevækst”, og at han distancerer sig temmelig kraftigt fra de populære nådegavetests. Det er også befriende, at han ikke ukritisk opfordrer til, at man kopierer Saddleback kirken, men at man forsøger at fange de bagvedliggende værdier og implementerer dem i sin lokale sammenhæng.

Søgervenlig – og kompromisløs

Det er tydeligt, at man i Saddleback søger at balancere mellem at være søgervenlig og at være kompromisløs mht. budskabet. Man accepterer uden problemer ufrelste, faste kirkegængere som et led i processen, men stiller klart og kompromisløst krav til medlemmer mht. trofasthed, livsstil mv. Man arbejder målbevidst på at gøre stilen relevant for kirkefremmede uden at ændre på budskabet eller kirkens værdier.
Man kan som karismatiker mene, at Saddleback har lidt lettere ved at være søgervenlig og undgå det opsigtsvækkende og for andre mennesker lidt mærkelige, når man ikke er en karismatisk menighed, og på grund af sin teologi i højere grad undgår de mere spektakulære gaver. Min mistanke fra andre menigheder siger mig også, at der er en del, som vil blive i periferien uden at overgive sig til Kristus, fordi det er den nemme og bekvemme løsning.

Forventning om forpligtethed

Rick Warren har også skrevet bestselleren „Det målrettede liv“

Her er Rick Warren imidlertid kontant og giver udtryk for, at folk gerne vil forpligte sig, bare de ved, hvad de forpligter sig til, og man klart giver udtryk for, at man forventer, de forpligter sig. Det praktiserer man i Saddleback i form af flere synlige og offentlige trin, først medlemskab, så forpligtelse til discipelskab og til sidst medlemskab af menighedens kernegruppe.
Med hensyn til mødestil og budskab så fokuserer forfatteren meget stærkt på kommunikationen, på at få formuleret menighedens særlige værdier kort og præcist og slå dem fast over for menighed med meget hyppige mellemrum. Han deler også ud af sine jordnære erfaringer, ofte med et glimt i øjet, som f.eks. at ”besøgende hader at blive udpeget offentligt (den eneste undtagelse er besøgende prædikanter!)”.

Mange guldkorn

Som han selv understreger, kan man ikke overføre alt fra en sydcalifornisk menighed i et kvarter præget af den pænere middelklasse til enhver anden kirke. Men der er ingen tvivl om, at han har mange guldkorn og vigtige punkter, i hvert fald hvad angår konkrete og fornuftige forslag til menighedens liv og praksis. I tillæg er bogen letlæst og inspirerende og giver læseren lyst og mod til at gå i gang med menighedsarbejdet. Absolut læseværdig.

Rick Warren:
Den målrettede menighed
402 sider • 198,00 kr
Scandinavia
Udfordringens bogsalg