Allison og Bernard vil vække danske vikinger

– Vi er ikke ’missionærer’, men budbringere, siger Allison og Bernard Brown fra England. De føler sig kaldet til at ruske op i de kristne i vikingenationerne Danmark, Norge og Sverige.På en rejse til Brasilien blev den engelske baptistpræst Bernard Brown overbevist om, at Gud ville sende ham til vikingerne. Nu bruger han og konen Allison al deres tid på at rejse rundt i Skandinavien for at hjælpe de kristne til et åndeligt gennembrud.

– Gud begyndte at tale til mig om vikingerne, og hvad han ønskede at gøre med dem. Han viste mig, at vi ville komme til at se ham smelte hjerterne på de kristne, fortæller Bernard Brown om det, der fik ham og Allison til at bryde op fra England.

Det engelske ægtepar Allison og Bernard Brown er hyppige gæster i Danmark, hvor de taler ved møder i forskellige kirker rundt om i landet. Sidste uge deltog de i Ungdom Med Opgaves ’Golden Age’-lejr, og til sommer skal de blandt andet tale ved Missionsforbundets stævne i Kolding. Det sker som led i deres missionsarbejde, som de kalder Scandinavian Ministries.

Gud sagde Danmark

Indtil for fem år siden vidste de ikke noget om det, som de nu bruger al deres tid på. Allison og Bernard Brown boede dengang i London, hvor Bernard virkede som præst i en baptistkirke. Men i 2001, da Bernard var på en missionsrejse i Brasilien, skete der noget, som forandrede familiens liv.
– I 10 forskellige byer var der 10 forskellige personer, som Gud havde mindet om at sige til mig, at jeg skulle ”drage ud til nationerne og kalde de troløse tilbage”, fortæller Bernard Brown.
Bernard begyndte at bede til Gud om at bekræfte, hvilke lande han havde i tankerne.
– Jeg blev mindet om Norge, Sverige og Danmark. Men det var mærkeligt, for jeg blev også mindet om byer i Tyskland. Det viste sig så, at disse byer alle lå i Slesvig-Holsten, som tidligere var en del af Danmark, forklarer Bernard Brown, der følte sig mere og mere overbevist om, at det var Gud, der talte.

Til vikinge-land

– Gud begyndte at tale til mig om vikingerne, og hvad Gud ønskede at gøre med dem. Han viste mig, at vi ville komme til at se ham smelte hjerterne på de kristne. Vi ville komme til at se mange tårer, men når det skete, ville Gud bringe vækkelse, fortæller Bernard Brown.
Efter at have haft denne oplevelse talte Bernard med nogle kristne ledere i England og blev endnu en gang bekræftet i, at dette var Guds opgave for ham og Allison, også selv om de ikke længere var helt så unge.
– Jeg er 60 år, og man havde måske forventet, at Gud ville sende en yngre, siger Bernard Brown. – Men vi kender mange, som kommer til vikingelandene, fordi Gud har kaldet dem.
For fire år siden tog de skridtet – og rejste mod øst til Skandinavien.

Ikke missionærer

Ægteparret har nu base i Grimmerud i Norge, hvor de har en lejlighed. Ellers går det meste af tiden med at rejse rundt og holde møder der, hvor de bliver inviteret.
– Jeg ser mig selv som en budbringer til Danmark – ikke en missionær. Jeg skal tale om vækkelse og forberede folk på vækkelse, siger Bernard Brown, da han skal svare på, hvordan han opfatter deres arbejde.
– Engang, da jeg bad for Danmark, viste Gud mig et billede af en tåre i øjet, fortæller Bernard Brown, der oplevede det som et billede på et åndeligt gennembrud. – Men denne tåre ville tage lang tid om at formes, og så en dag ville den komme meget hurtigt.

Viking, vend om

I sin forklaring om den åndelige vækkelse, som venter forude, taler Bernard Brown med stor begejstring. Men han minder igen om, at vejen ikke bliver let. Han mener, der er fire områder, hvor de kristne i Skandinavien har brug for at vågne op, før Gud kan sende det ventede gennembrud.
– For det første skal de ydmyge sig og anerkende, at kirken, som den er i dag, og kristendommen, som den ses af ikke-troende, ikke har formået at nå landet for Guds rige.
For det andet skal de bede. Vi har gjort kirken til et aktivitetshus i stedet for et bedehus. Og bedemøderne udover landet er de møder, hvor der er færrest deltagere.
For det tredje skal de søge Guds ansigt. Alle møderne handler om at søge Guds hænder. Gud længes efter intimitet, hvor han kan tale til os. De fleste bedemøder giver os ikke mulighed for at gøre det.
For det fjerde skal vi vende os fra synd. Der er meget synd i kirken i Skandinavien. Hor, skilsmisse, alle slags seksuelle synder. Der er ikke så stor forskel på kirken og verden udenfor. Vi har tilladt verden at påvirke kirken i stedet for omvendt.
Og hvis vi vil gøre disse fire ting, så lover Gud, at han vil komme og helbrede landet, forklarer Bernard Brown.

Ser resultater

Trods den lange udsigt til åndelig vækkelse i Danmark bemærker Bernard Brown, at der allerede sker nogle gode ting. For eksempel hvad angår bøn.
– I Aalborg tog folk godt imod budskabet. Folk omvendte sig og søgte Gud og overgav sig til det, han ville have dem til at gøre, fortæller Bernard Brown.
– Her har vi også set, at næsten alle kirkerne i byen går sammen for at bede og søge Gud. Det er en af nøglerne, at kirkeretningerne kommer sammen og beder. De har indset, at svaret på deres behov kun kommer fra Gud.
Og Bernard Brown er fortrøstningsfuld, hvad angår det fortsatte arbejde i Danmark.
– Vi bringer budskabet, og så er det op til Gud, hvad han vil gøre. Vi må bare forstå, at Gud vil sende vækkelse til Danmark, slutter Bernard Brown.


Artiklen fortsætter efter annoncen: