Bøn og bibel gav byggematador succes

Igennem 30 år som direktør og ejer af Skibbild Entreprise har Henry Jakobsen brugt bøn og bibel til at bygge sit firma med 160 ansatte op. Nu har han solgt sit livsværk og startet et nyt firma, hvor overskuddet skal bruges på kristne projekterDet, der for 30 år siden startede med tre mand, to trillebøre og en blandemaskine, udviklede sig støt og roligt til en økonomisk succesvirksomhed med 160 ansatte for ejeren af Skibbild Entreprise, Henry Jakobsen.

Carpe Diem – Grib Dagen – er navnet på Henry Jakobsens nye firma, som han driver fra et midlertidigt domicil i en nedlagt tekstilvirksomhed. Her skal der bygges værelser til et kristent bofællesskab, og Henry Jakobsen har meldt sig som frivillig hjælper på byggeriet

Naboerne i den midtjyske landsby kunne se til, mens den lokale murer år efter år udvidede sin forretning og fik flere og flere medarbejdere på lønningslisten. Hvad de ikke så, var det hårde pres, der ind imellem lå på ejeren af den blomstrende virksomhed. De så heller ikke de mange timer, der blev brugt i bøn for virksomheden eller de ugentlige andagter blandt medarbejderne.
– Det er ind imellem et stort pres at være ansvarlig for en virksomhed og de mennesker, der har deres indkomst fra firmaet. Det er vilkår, som nemt kan rive én omkuld, hvis man ikke har en solid forankring og et godt bagland. Min forankring ligger i den kristne tro, og havde jeg ikke den, ville jeg nok ikke have klaret udfordringerne. At være funderet i sin tro og hvile i den er med til at skabe et fundament, hvor man kan bevare roen og overblikket og være den leder, der er behov for i en virksomhed, siger Henry Jakobsen.
For ham var det dog ikke nok, at han havde sin egen forankring i kristendommen. Han ønskede at drive sit firma efter kristne ledelsesprincipper, og det indebar f.eks., at der hver uge var andagt og bøn med medarbejderne i administrationen.
– At lede og leve efter kristne principper betyder f.eks. også at give med rund hånd til Guds rige både privat og igennem firmaet, at vise næstekærlighed og omsorg for medarbejderne og at være ansvarlig overfor de ting, som Gud har betroet os at forvalte. At vi har haft en god forretning med overskud hvert år, tilskriver jeg Guds velsignelse. Man kan menneskeligt være dygtig på mange områder, men det rækker ikke hele vejen, siger Henry Jakobsen.

Kristne medarbejdere

Han har mange eksempler på situationer, hvor byggeprojekter så håbløse ud, men endte med at blive en succes.
– Vi skulle engang lave 44 boliger i et større boligkompleks i Herning, men det viste sig, at vinteren blev meget hård, og derfor lå hele byggebranchen underdrejet. Vi lagde situationen frem for Gud og bad om, at projektet bare måtte løbe rundt økonomisk. Det viste sig, at vi kom ud af byggeriet med et overskud på en mio. kr. Det var et under, og det var til stor forundring for både bygherre og arkitekt, at vi formåede at køre byggeriet igennem, på trods af at andre i branchen måtte give op, siger Henry Jakobsen.
Han har igennem årene bestræbt sig på, at have mange personligt kristne medarbejdere omkring sig.
– Der var større trofasthed og stabilitet blandt de kristne medarbejdere, men det er klart, at der også skulle være en faglig dygtighed, for at jeg kunne have dem ansat. Det er da sikkert noget, folk har snakket om i krogene, men det har aldrig været et problem, og de fleste har vist respekt for min måde at drive firmaet på. Folk har nok indimellem undret sig over, at vi altid havde meget at lave, også selv om der var krise i branchen, siger Henry Jakobsen.

Grib dagen

For et år siden solgte han sit livsværk til en af sine medarbejdere, men selv om han ikke behøver at tænke på penge mere i sit liv, har han kastet sig over nye projekter.
– Jeg er af natur mere igangsætter end vedligeholder. Jeg har det godt med at have solgt firmaet, for jeg oplever, at min tid i det er overstået, og at nye opgaver venter. Men jeg savner andagterne, bønnen og det åndelige fællesskab med medarbejderne, siger Henry Jakobsen.
Det nye firma, han har stiftet, hedder Carpe Diem, som oversat til dansk betyder Grib Dagen. Navnet er ikke tilfældigt valgt.
– For min kone og jeg handler det om at gribe de chancer og udnytte de muligheder, man får hen ad vejen. Jeg er ikke typen, der har det godt med at slappe af i for lang tid ad gangen. Jeg har været vant til at skulle bestille noget fra barnsben af, så det vil jeg gerne blive ved med. Her i livets efterår ser vi det guddommelige i, at vi kan gribe en ny mulighed og skabe en virksomhed, hvor vi kan kanalisere midler over i Guds rige. Overskuddet skal bruges på kristne projekter og på at få Guds ord ud til mennesker, siger Henry Jakobsen, der har sit kirkelige ståsted i frikirken Herning Menighedscenter.

Frivillig hjælper

Det nye firma har blandt andet opkøbt et tidligere fjerkræslagteri i Skjern, som skal omdannes til boliger ved hjælp af underentreprenører. Der er også gang i et større byggeri i Odense, ligesom firmaet har penge i investeringsselskaber, der opfører ferieboliger i Tyrkiet.
Henry Jakobsen driver sit nye firma sammen med sin bror og svoger fra et midlertidigt domicil i en nedlagt tekstilvirksomhed. Her skal der bygges værelser til et kristent bofællesskab for mennesker, der har været i behandling for misbrug, og som mangler et sted at bo, indtil deres situation er mere stabil.
– Jeg er involveret i byggeriet, men det er ikke noget, jeg skal tjene penge på, for det bliver bygget til et godt formål. Jeg har det ikke så godt med at sidde for længe på et kontor, så jeg har meldt mig som frivillig hjælper på byggeriet, så jeg også selv kan komme ud og svinge murskeen, siger Henry Jakobsen.
Han håber at komme i gang med at bygge sit eget hus om kort tid. Det skal rumme aktiviteterne i Carpe Diem, være hjemsted for hustruen Solvejgs sorgterapiklinik og privatbolig for familien. Endelig skal der være plads til udstilling af veteranbiler, som er en af Henry Jakobsens hobbyer.