Formidling af religion til børn

Børn har egne rettigheder, og forældre, pædagoger og lærere står over for udfor-dringen at anerkende og gennemføre disse rettigheder og give barnet, hvad det har brug for i sin opvækst, ikke kun det nyttige, men også det, der forbavser og forundrer, fordi det åbner for en anden måde at spørge og tænke på.Børn har det med at beskæftige sig med livets store spørgsmål: fødsel, død og meningen med livet, Gud. Det er spørgsmål, som igen og igen kræver religiøse svar, og børn må og bør ikke lades alene med disse spørgsmål. De har behov for og krav på at få ærlige svar. Børn har ret til religion.
Friedrich Schweitzer, professor, dr. theol. i Tyskland, er en dygtig og væsentlig religionspædagog, der i bogen Barnets ret til religion på en meget fin måde beskriver børns behov for at få svar på religiøse spørgsmål og de voksnes muligheder for at gå ind i det. Nogle voksne har svært ved det, fordi de ikke selv har fået svar på deres egne spørgsmål.
Schwietzer gør det meget klart, at man ikke skal male Gud som en vred, truende Gud, men derimod som en kærlig far. Bogen er en enkel brugervejledning i formidlingen af religion for børn.

Friedrich Schweitzer:
Barnets ret til religion
159 sider • 178 kr.
Aros