Kristen i hjertet og muslim udadtil?

Bind 4 – „Tålmodighed forpligter“ – i Danmissions historieprojekt er det mest velskrevne og læseværdige„Kan man være kristen i hjertet og muslim udadtil?“ Sådan spurgte en muslimsk pige missionær Helga Prip fra Østerlandsmission, og det har været det store spørgsmål for mange muslimer, der lod sig døbe.Kunne man være „skjulte disciple“, „hemmelige kristne“? Problematikken fremgår klart af Harald Nielsens bog Tålmodighed forpligter, som er udkommet på Unitas Forlag. Bogen er bind 4 i Danmissions historieprojekt „Mission på vej“ og den mest velskrevne og læseværdige.
I bogen møder vi en mand, der en dag står og stirrer ind i en af DMS’s boghandler og får øje på et Kristusbillede. Efter længere tids betragten kommer han ind og spørger: Er det Messias? Han får et ja på spørgsmålet, og han får mere end det. Han får billedet. Han er fra Saudi-Arabien, hvor det ikke er tilladt at være kristen, og hvor man er tvunget til at komme til fredagsbønnen. I hans landsby er de en gruppe kristne, og når de sammen går til fredagsbønnen, holder de hinanden i hænderne og beder til Jesus Kristus, deres frelser.

Omvendte muslimer

I de senere år har vi hørt om muslimer i Danmark, der omvender sig til kristentroen og mister kontakten til deres familier, ja nogle har endda en dødsdom hængende over hovedet, fordi de har forladt islam.
Derfor er den historiske skildring Tålmodighed forpligter om mission blandt muslimer i høj grad aktuel ind i vores situation i Danmark.

Mission blandt muslimer

I ni hovedafsnit: „Teltmissionen“, „Dansk Pathanmission“, „Østerlandsmissionen“, „Integrationen i DMS“, „Dansk Kirke Mission i Arabien“, „DMS i Aden“, „DMS i Østarabien“, „Egypten“ og „Mission i Danmark“ skildres den danske lutherske kirkes missionshistorie blandt muslimer, og den føres helt frem til i dag. Vi møder en række pionerer, der har udført et meget stort arbejde uden at se de store resultater. Arbejdet var overordentlig vanskeligt, men flere steder er der i dag kirker, som udøver et kristent vidnesbyrd blandt deres muslimske landsmænd.
Da man efter 2. Verdenskrig for alvor begyndte at bore efter olie i en række arabiske lande, steg optimismen blandt mange i Vesten omkring en modernisering af den arabiske kultur, og mange missionærer troede på, at en ny og spændende tid indvarsledes for missionen blandt muslimer, men ak: „Forandringen i den arabiske verden gik i retning af, at araberne tilegnede sig sekularismen som „de kristne vesterlændinge“ kom med, frem for de kristne værdier, som man havde forestillet sig i missionsselskaberne“. En gylden anledning blev spildt.
Flere gange undervejs gennem de seneste godt 100 år har det set ud til, at arbejdet ville ophøre, men „tålmodighed forpligter“, og de erfaringer, der er høstet gennem de mange års indsats, gøres der nu brug af i mission blandt muslimer i Danmark. Og netop bogens sidste afsnit om indsatsen blandt muslimer i Danmark er fængslende og højaktuel. Men det lykkes fuldstændig at undgå at omtale Massoud Fouroozandeh i dette afsnit til trods for, at han som tidligere muslim og koransanger, nu kristen præst, har opbygget en stor farsita-lende menighed, Church of Love, i Danmark. Hans kirke er et så godt eksempel på vellykket mission blandt muslimer i Danmark, at det godt kunne have været taget med som eksempel – også selv om han er præst i en pinsemenighed og er uden for Danmission-regi.

En rigtig god bog

Jeg kan varmt anbefale denne bog, ikke mindst til mennesker, der er involveret i kristent arbejde blandt nydanskere. Men jeg har én anke mod den: formatet. Den har „normal“ bogbredde, men er noget høj og virker ret uhandy. Det er synd, for det er en rigtig god bog.

Harald Nielsen:
Tålmodighed forpligter – 9 kapitler af Danmissions islamhistorie
431 sider • 298 kr.
Unitas