Dr.theol. om hellighed

Teologen A.M. Aagaard har indledt et projekt om ”hellighed”, som efterhånden vil blive offentliggjort på den kirkelige og teologiske portal www.teologinet.dk.Anna Marie Aagaard er Danmarks første kvindelige dr. theol. og regnes internationalt for en af de mest anerkendte danske teologer; hun er en af landets førende eksperter i kirkefædrene og i spiritualitet, og det er på den baggrund, hun nu skriver om hellighed.
Om projektet udtaler hun:
– I vores del af den vestlige kulturkreds hører man ikke meget til kristne bestræbelser på at leve som hellige i ”et helligt levned”. Det er der mange historiske grunde til. Nogle af dem er det værd at beskæftige sig med, f.eks. det søndrede forhold mellem krop, trosliv, bøn og faste.
– Men ét sted skal refleksion over hellighed begynde. Jeg har valgt den tidlige ørkenlitteratur. Ikke fordi den er ældst, men fordi den er klar i sit eftertryk på, at hellighed er en bestemmelse af kropsligt menneskeliv.
Første afsnit om ørkenlitteratur er blevet offentliggjort. Det kan læses på www.teologinet.dk/hellighed.
NJV