Alpha breder sig til flere folkekirker

Alpha-kurser kan være et redskab til at opfylde
missionsbefalingen, mener Bess Serner-Pedersen.En ny sæson med Alpha-kurser er ved at gå i gang, og 70 folkekirker er blandt de omkring 225 kirker, der inviterer danskerne til at komme og udforske den kristne tro.

Bess Serner-Pedersen er koordinator for Alpha i Danmark, og hun holder kurser for præster, andre ansatte og menighedsråd for at gøre flere folkekirker interesserede i at bruge Alpha-kurset

Frikirkerne har taget Alpha-konceptet til sig uden de store forbehold og står for to tredjedele af kurserne, men Bess Serner-Pedersen, der leder Alphas kontor i Danmark, håber på, at Alpha-kurserne vil brede sig til flere af Folkekirkens menigheder.
– Hvis vi skal flytte noget i Danmark, skal det ske gennem Folkekirken, siger Bess Serner-Pedersen, og det, hun vil flytte, er danskernes bevidsthed om kristendom, så de opdager, at Jesus er virkelig i dag.
– For mig at se er det en del af missionsbefalingen, og Alpha kan være et redskab til at opfylde den, mener hun.

Kurser for præster
og menighedsråd

I foråret var der for anden gang udbudt Alpha-kursus på Teologisk Pædagogisk Center i Løgumkloster, som blandt andet er center for Folkekirkens efteruddannelse af præster. Otte kirker havde sendt i alt 20 deltagere for at få instruktion i, hvad Alpha er, og hvordan man holder Alpha-kursus. Deltagerne var en blanding af menighedsrådsmedlemmer, præster og andre ansatte.
– Flere har fortalt, at de aldrig ville deltage i en Alpha-konference, men nu tager de hjem og holder Alpha-kurser efter de tre dages instruktion. En præst, der deltog i det første kursus i Løgumkloster, havde denne gang taget fem medlemmer fra sit menighedsråd med på kursus, så de kunne komme i gang med kurset i kirken, fortæller Bess Serner-Pedersen, der underviste på kurset sammen med to sognepræster.
Mens vi taler sammen på Alpha Danmarks kontor, ringer telefonen, og en kvinde fra Frederikshavn siger tak for en god Alpha-konference og spørger efter materialer til et kommende kursus.
Bess fortæller, at kvinden deltog i kurset på Teologisk Pædagogisk Center i marts i år sammen med sin sognepræst, og bagefter sendte præsten hende og to andre med på Alpha-konference, så de kunne gå i gang med at holde kursus i kirken.
– Så jeg er glad, siger Bess.
Hvert halve år inviterer Alpha Danmark og dermed Bess Serner-Pedersen til konference, så nye kirker kan komme i gang med at invitere til Alpha-kursus.

Vejledning til lutherske

Alphas materiale er flere gange blevet kritiseret for sit karismatiske præg, og for to år siden blev der udgivet en vejledning til at bruge Alpha i en ”almindelig luthersk sammenhæng”. Hæftet er udarbejdet af Jens Linderoth, der er formand for Dialogcentret, sammen med Søren Skovenborg, der er ansat i Indre Mission, og Helge Pahus, som er formand for Alpha Danmark.
– Der er ikke tale om en ændring af Alphas materiale, men det er en vejledning i, hvordan man fx på en naturlig måde kan pege på dåb og nadver, når man bruger materialet. Mange præster finder jo selv ud af at tilpasse det til deres egen sammenhæng. Man giver den undervisning, der står i materialet, men man finder selv ud af, om man fx vil praktisere forbøn ved at knæle ved alteret, hvis man ikke er til løftede hænder og til at lægge hænderne på folk eller andre karismatiske kulturudtryk, siger Bess Serner-Pedersen.
Også i den katolske kirke i Danmark har Alpha vundet indpas, og på verdensplan er også ortodokse præster begyndt at åbne op for at bruge kurset, som er udviklet i den anglikanske kirke.

Fra ballerina
til missionær

Bess Serner-Pedersens vision for at få danskerne på Alpha-kursus, så de kan finde ud af, at historien om Jesus er mere end støvet historie, går tilbage til hendes teenagetid. Indtil da var det drømmen om at blive feteret primaballerina, der levede i Bess, og den havde hun haft, siden hun var en lille pige. Hun gik på Det Kongelige Teaters Balletskole, og en stor del af familien er balletdansere. Imidlertid stod hun som 17-årig med balletskoene i hånden og knuste drømme i hjertet. Stjernestøvet lagde sig ikke på Bess – hun var fyret fra balletten.
– Det var en voldsom nedtur og en stor omvæltning. Jeg skulle til at gå i almindelig skole og kom på et gymnasium i Gentofte, fortæller hun.
Passionen for mission fik hun bibragt gennem en af gymnasielærerne. Han var kristen og inviterede eleverne med på ungdomslejr.
– Jeg tog med, fordi jeg gerne ville have det sjovt, men jeg kom til at høre efter ved andagterne, og jeg blev kristen. Eller rettere: jeg havde betragtet mig som kristen, og nu gik det op for mig, at jeg hidtil havde opfattet kristendom på linie med eventyr, men det med Jesus var virkeligt. Lige siden har jeg villet fortælle andre om det, siger den nu 54-årige Bess.

Alpha til Danmark

Bess Serner-Pedersen hørte om Alpha-kurserne første gang i 1994, hvor forfatteren til Alphas bøger og manualer, Nicky Gumbel, var inviteret til Danmark for at fortælle om de efterspurgte Alpha-kurser i hans kirke, Holy Trinity Brompton i London.
– Når jeg fortalte andre om Jesus, løb de skrigende bort, så da jeg hørte Nicky Gumbel fortælle, hvad de gjorde i Alpha, tænkte jeg med det samme: ”Det skal vi bruge i min kirke.”
Bess begyndte at oversætte materialet og brugte det i kirken i Skt. Nikolai Sogn i Holbæk, hvor hendes mand Jesper er præst. Der var fem andre i gang med Alpha forskellige steder og med hver sin oversættelse, og der blev brug for koordination.
Helge Pahus, sognepræst i Karlslunde Strandkirke, stod for invitationen af Nicky Gumbel og dermed Alpha til Danmark, og han blev national rådgiver; en post han stadig varetager.
I 1998 blev Bess Serner-Pedersen ansat som koordinator på landskontoret for Alpha Danmark, hvor hun arbejder to dage om ugen.
Hun sender materialer til kurserne, opdaterer hjemmeside, hvor kursusstederne registreres, og redigerer bladet ”Alpha-Nyt”. I år har hun udviklet et fælles materiale ”Alpha-start Landet rundt”, som er en plakat, en brochure og nogle annoncer, som kirkerne kan bruge, hvis de vil.

Samme koncept
på verdensplan

Alpha bruges nu over hele verden, og når Bess er på den årlige internationale Alpha-konference i London, møder hun afrikanere, der holder kurser i en afrikansk bambushytte, og asiater, der holder kurser midt i myldrende storbyer.
– Man bruger det samme kursus overalt. Ingen forstår, at det kan lade sig gøre – heller ikke i Holy Trinity Brompton, hvor de nu holder kurser med op til 800 deltagere. De står selv måbende over for den udvikling, for der er intet nyt i Alpha. De har ikke opfundet, at man kan spise sammen, og de har ikke opfundet, at man kan sidde i små grupper og tale sammen. Måske er nøglen, at folk må have lov til at mene og sige, hvad de vil, og det gives der rum for i gruppesamtalerne.
– På konferencen i forrige weekend talte jeg med to deltagere, der selv var blevet kristne gennem Alpha og nu vil være med til at holde kurser. Det, der havde gjort størst indtryk på dem på Alpha- konferencen, var, at nogen gad lytte til, hvad de havde at sige.


Artiklen fortsætter efter annoncen: