Mellem tro og viden

Gudstro-videnskab-kontroversen er emnet for en stribe meget forskellige foredrag. Uenigheden om, hvordan og hvornår alting er blevet til, er stor – og fronterne trækkes mere og mere op. Til at belyse den er kommet nogle foredrag, først af Simon Griis, nu af Roger Oakland.Simon Griis er pastor i den apostolske pinsekirke Evange-liesalen i Randers. Han har i mange år beskæftiget sig med Bibelens skabelsesberetning og troens forhold til moderne videnskab, og det har bl.a. udmøntet sig i kompendiet Nyt lys over skabelsen.
Egentlig havde han som ung kristen et (fundamentalistisk) ungjordkreationistisk syn på skabelsen, dvs. at universet blev skabt på seks dage a 24 timer for ca. 6000 år siden. Men som han skriver i forordet til kompendiet, forstod han ikke, at „der øjensynligt var så store modsætninger mellem Guds to store bøger: Bibelen (som den er udlagt af teologer) og skaberværket (som det er beskrevet af videnskabsmænd).“
Det er netop sagen i en nøddeskal: Hvordan kan tro og viden forenes i spørgsmålet om, hvordan det hele er blevet til det, det er? Eller: Hvorfor skulle Bibelens, Guds eget ords, udsagn om hans skaberværk ikke kunne bekræftes af de naturvidenskabelige opdagelser, altså af indsigten i selvsamme skaberværk?
Efter adskillige års grundige bibelstudier nåede Simon Griis frem til en overbevisning om, at universet må være omkring 15 mia. år gammelt – i overensstemmelse med det, naturvidenskaben er kommet frem til.
Gennem de 11 dele, kompendiet består af, lykkes det forfatteren at vise „ud fra Skriften, at der ikke behøver være nogen konflikt mellem videnskab og tro, og at Bibelen ikke sætter nogen begrænsning på universets alder“ – som der konkluderende står på bagsiden af kompendiet.

Hvilken læsning?

I bund og grund afgøres meget i synet på skabelsesberetningen og dermed skabelsesdagenes længde af, om man har en fuldstændig bogstavtro læsning af teksten, eller om man læser den, som man læser de talrige billedlige („allegoriske“) skildringer, der også findes i Bibelen. Det er netop et væsentligt udgangspunkt for Simon Griis.
Argumentationen for, at skabelsesdagene ikke kan være 24 timers døgn, og for de konsekvenser, det får, er ikke lige overbevisende hele vejen igennem – men dog overbevisende nok til, at der kan rokkes ved et evt. ungjordkreationistisk syn.
Og det er når alt kommer til alt også et vigtigt formål for Simon Griis, der et sted skriver, at „dette studie ikke sigter på at nå et fastlagt verdensbillede eller en urokkelig lære om skabelsen, men derimod blot prøver på at åbne vore sind, både over for et friskt syn på Bibelens udsagn og på videnskabens resultater.“

Tidligere evolutionist

Roger Oakland er en amerikansk forfatter og foredragsholder, der tidligere har været tilhænger af evolutionslæren. I dag er han nidkær kreationist – og selvom han på spørgsmålet om, hvor gammel jorden er, nok så klogt svarer: Det ved jeg ikke, må han regnes for knyttet til den ungjord-kreationistiske „lejr“.
Oakland er stifter og leder af organisationen Understand The Times, der udgiver hans bøger og foredrag på dvd. Af bøger kan nævnes The Evi-dence for Creation og The Evolution Conspiracy, som han er medforfatter til. Blandt dvd-udgivelserne findes en række foredrag også om udvikling og skabelse, og to af disse kan nu fås med danske undertekster, men der er planer om at udgive flere, bl.a. et om beviser på skabelse.
Der er ingen vaklen i Oaklands holdning til evolutionslærens grundprincipper – eller „ikoner“. I det første foredrag piller han det kendteste – det med aben, der efterhånden udvikles til menneske – fuldstændig fra hinanden. Og han fortsætter på samme vis i det andet foredrag med at afvise Big Bang og den evolutionistiske forestilling om livets oprindelse som urimeligheder.

Det største bedrag

Tiden kalder han dernæst for evolutionslærens „magiske“ faktor. Det er kun de mange millioner eller milliarder år, der for tilhængere af evolutionslæren kan give den urealistiske ide, at ingenting kan blive til alting, et skin af troværdighed. Og når man overhovedet kan gå ind på tanken, som Oakland kalder det største bedrag, verden har set, er det, fordi der ikke er andet alternativ – end skabelse.
Foredragene – Griis’ såvel som Oaklands – er særdeles interessante. Det er ganske forbløffende indsigter og opdagelser, vi bliver præsenteret for – og alene det er for så vidt nok til at gøre dem værd at bruge tid på. Men man kan altså også blive klogere af dem.

Simon Griis:
Nyt lys over skabelsen
185 sider (kompendiet)
350 kr (kompendium + 12 cd’er med foredrag)
www.gudogvidenskaben.dk

Roger Oakland:
Udviklingslæren – fakta eller fiktion? (Video / Dvd)
117 min. • 175 kr.
www.oprindelse.dk