Store Lørdag i Odense samler ”farsi-kristne”

Church of Love samler hver måned farsitalende iranere og afghanere i Danmark til fællesskab og gudstjeneste. Over 100 tidligere muslimer er blevet døbt i kirken – og vækkelsen fortsætter.Der bliver sunget lovsange på farsi. Det er østlig musik tilpasset med moderne rytmer. Der bliver klappet i hænderne, mens andre rækker hænderne op mod himlen i tilbedelse.

Lovsang og tilbedelse i det farsitalende
fællesskab

Vi er til gudstjeneste i Church of Love i Odense. Her er omkring 125 mennesker, hvoraf 10-15 er gammeldanskere, de øvrige er iranere og afghanere. De fleste er kristne, men et tørklæde her og der fortæller, at der blandt de gudstjenestesøgende er nogle, der stadig er muslimer.
Gudstjeneste lørdag kl. 15 er en del af STORE LØRDAG, hvor farsitalende fra hele landet mødes. En bus med udgangspunkt på Hovedbanegården i København og en bus med udgangspunkt i Aalborg er stævnet mod Odense, hvor andre er kommet til i egen bil.

Kristent fællesskab på farsi

Deltagerne har det til fælles, at de ønsker at være sammen i et kristent fællesskab på farsi. Mange taler udmærket dansk og er velintegrerede i det danske samfund, men de har brug for en gang imellem at være sammen med nogle fra samme kultur, læse sammen i Bibelen på farsi, synge sammen på farsi, tilbede på farsi og spise iransk mad sammen. Bare være sammen med nogle fra deres egen kultur.
Gudstjenesten ledes af Massoud Fouroozandeh, som har grundlagt Church of Love. Massoud blev sidste år kendt i hele Danmark, da hans bog ”Den forbudte frelse” udkom. Han kom som ung muslim til Danmark – på flugt fra et rædselsregime. Han havde gået i koranskole og været koransanger. Senere kom også hans mor til Danmark, mor Egbahl. Hun blev kristen, og senere fulgte Massoud efter, og Gud kaldte ham til en tjeneste som forkynder. I dag er han præst i en nydansk frikirke og læser samtidig teologi i Århus. Han får også tid til at holde foredrag rundt omkring i hele Danmark.

Smittende kristendom

Massoud spreder med sin karisma glæde og kærlighed overalt, hvor han kommer. Han repræsenterer smittende kristendom – også denne lørdag i Odense, hvor vi lytter til masser af lovsang på farsi. Vi få danskere må nøjes med at lytte, for vi kan ikke sproget og kan ikke læse teksten, der kommer op på væggen. Men vi fornemmer Ånden og tilbedelsen. De fleste af sangene er skrevet af Massoud.

Over 100 døbte

Der er masser af lovsang, når farsitalende i Danmark samles til gudstjeneste i Church of Love. De, som ikke forstår farsi, må nøjes med at lytte og fornemme Ånden og tilbedelsen

Der er også flere vidnesbyrd, bl.a. fra Amir, der skal døbes. Han vidner om Guds kærlighed og nåde. Han er vokset op som muslim i Teheran. Under sin værnepligt i Iran i 1998 møder han to kristne, der vidner for ham. To år senere møder han endnu en kristen, der beder for ham. Han kom til Danmark, og i sommer kom han i kontakt med farsitalende kristne her.
Det har alt sammen været medvirkende til, at han nu har taget imod Jesus som sin frelser og ønsker at blive døbt. Hjemme i Iran har hans mor også taget imod Jesus, og hans bror i Tyskland er også blevet kristen. Hans kone er meget åben for evangeliet.
Det er et stort øjeblik, da Amir bliver døbt. Endnu en muslim i Danmark har vendt sig til Jesus og ønsker at følge ham. I den tid, hvor Church of Love har eksisteret, har de døbt over 100 mennesker, der har forladt islam og er blevet kristne – og vækkelsen fortsætter, fornemmer man. Der er også farsitalende kristne i pinsemenigheden i Århus og i andre danske frikirker rundt omkring i landet.
John Hansen fra Evangelie-forsamlingen på Worsåvej er kommet til Odense for at forkynde Guds ord, og menigheden tager imod.
Efter gudstjenesten er der fællesspisning med iransk mad, og man fornemmer, hvor vigtigt det er at komme sammen fra hele landet til Store Lørdag, som altid er den første lørdag i måneden.
Med til STORE LØRDAG er en dejlig børneflok, og man fornemmer tydeligt, at de nyder at være sammen. Mange af dem ser kun hinanden denne ene gang om måneden. Men de taler dansk med hinanden – og kun dansk.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bredt samarbejde

Church of Love har menigheder i Odense, Århus og København, en husmenighed i Aalborg og små grupper og enkeltstående kristne rundt omkring i landet.
Mange opfatter Church of Love som en pinsemenighed, måske fordi menigheden har til huse i pinsekirken i Odense, men Massoud pointerer overfor Udfordringen, at Church of Love er en konfessionsløs kirke, der ønsker et bredt og solidt samarbejde med alle kirker.
– Der er kun ét hoved, så må der også kun være ét legeme siger Massoud.