Kirke går forrest

Københavns Frimenighed var Østerbros indsamlingssted ved Mellemfolkeligt Samvirkes store landsindsamling.

SALT-studerende Christian G. Laugesen overrækker endnu en indsamlingsbøsse til en indsamler på Østerbro. Samtidigt sikrer hun sig en plads til en FCK kamp som tak for hjælpen. Til højre for ham står en af kirkens præster, Peter Dyhr, og glæder sig over de kirkefremmede, der opdager menigheden ved indsamlingen

– Vi gør noget sammen som kirke, samtidigt med vi gør noget for andre mennesker, siger SALT-studerende Christian Laugesen. Han er på stab i kirken og sørger for afviklingen af indsamlingen, hvor halvdelen af indsamlerne ikke kommer i kirken, men møder kirken her … måske for første gang.