Debat

Ude med riven
Danmarks Radio er igen ude med riven, ved at forkorte morgenandagten, dog udn at det denne gang går ud over de kristelige værdier. Til gengæld lader de så ved ”Dagens begyndelse” slutte med et tag den 12. januar.
Jeg skriver dette for at give udtryk for skuffelse, fra de mange der i en stresset hverdag, finder disse udsendelser som små oaser og fremragende til at lade tanker og sind falde til ro. Og som føler sig magtesløse i et medie verden, som ikke ser på værdier i samfundet. Lad mig også bare nævne et solidt program som ”De ringer vi spiller” hvor mange fik en opmuntrende samtale og positive tanker med ud i dagen. Det er ikke underholdning, men hvor er værdien i det de sætter i stedet.
Lad os dog beholde nævnte programmer og opfordre DR til at overveje sit udspil og genoptage deres beslutning. Vi har så mange radio- programmer, at der skulle være plads herfor.
Ernst Lund
Præstegade 19
4400 Kalundborg

Saddams exit
Dansk tv kunne godt have sparet os for at se hvordan Saddam Hussein endte sine sidste dage. Hvornår er det blevet forbudt at vise hensyn til børn og sarte sjæle?
Før Saddams, og vort eget, liv begyndte var der ingenting; om der er noget bagefter bestemmer Allah for Saddam og de kristnes Gud for de fleste danskere.
Ingen af os er på vej til galgen, heldigvis. Men der kan være så meget andet at frygte for. Nu er det så heldigt, at vi i den kristne tro har et menneske, som har overlevet døden. Dette menneske, Jesus, skyldes det, at ingen behøver at frygte døden, uanset hvordan den kommer; bortset fra dem som ikke har valgt ham, medens tid er.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Bed om vækkelse
Denne tid vi lever i i dag trænger en åndelig vækkelse fra Gud. Men hvordan skal vi få det til? Efter min mening er det bøn og atter bøn. Derfor vil jeg opfordre alle som læser dette blad til at gå ind for Gud i bøn om åndelig vækkelse over Danmark, tag også hele Skandinavien med,
Guds Ånd har mindet mig om det som står i Sakarias Bog 6 kapitel, vers 8.
Det kan tyde på at vi trænger en åndsvækkelse nu i endetiden før Jesus kommer.
Birger Sætenes
Møllegade 2 c
6970 Videbæk

Hvad er en feltpræst?
”Man støder lejlighedsvis på så besynderlige forestillinger om, hvad en feltpræst er, at det kan være påkrævet med et lille oprydningsarbejde.”
Således skriver Svend Balslev i sin bog ”Den kristne og krigen” (1967). Svend Balslev blev teologisk kandidat i 1943. Var siden præst – fra 1962 ved Kastelskirken. Under aftjening af værnepligt 1945-47 udnævntes han til sekondløjtnant og forrettede tjeneste som feltpræst. I 1954 designeredes han som feltprovst og modtog i 1966 udnævnelse til stillingen.
Svend Balslev slutter sin bog med et tillæg, der indledes med ovennævnte citat. Videre skriver han: ”Helt utroligt er det, at der endnu kan køres gammelt skyts i stilling om, at feltpræsterne velsigner krigen og våbnene.
Feltpræstetjenesten er motiveret af én eneste ting: At intet menneske i krigens situation og under kampens vilkår skal mangle Guds ord. Det er kirkens budskab til os mennesker, at Kristus kom til verden for at være vor broder i al nød. Med det budskab er enhver præst sendt. Det gælder også feltpræsten. Han har ikke et særligt budskab, men er sat til at aflevere det på en særlig baggrund og inden for en særlig ramme. Det samme gælder sygehuspræsten, fængselspræsten m. fl.” Også i 2006 er det utroligt, at der stadig eksisterer en helt fejlagtig opfattelse af, hvad en feltpræst er.
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C