Erhverv & Iværksættere
Ulrich flytter folk fra A til B

Ulrich Jakobsen tilbyder sig som coach for kristne ledere og kirker. Syv ledere og én kirke har allerede taget imod tilbudet.Ulrich Jakobsen fra Mariager tilbyder nu sig selv som life- and businesscoach (livs- og forretningstræner). Den tidligere forretningsmand og
efterskoleforstander vil gerne hjælpe kristne ledere og kirker til at blive endnu mere målrettede. For det er lige præcis det, der er forskellen på mentoring, rådgivning og coaching:
Mentoring er, når en person deler af sin generelle livserfaring.
Rådgivning er, når en person giver helt specifik vejledning.
Coaching – det vil sige træning – er, når en person systematisk hjælper klienten til at forfølge egne mål. Flytte folk fra A til B. Derfor kalder Ulrich Jakobsen sin sidegeschæft for AB Coaching.
For det er et fritidsprojekt, Ulrich Jakobsen kaster sig ud i ved siden af et job som sparringspartner for en tøjvirksomhed efter seks et halvt år som efterskoleforstander.

Træner ledere
til at træne andre

Østervraa Baptistkirke har allerede sagt ja til tilbudet om livsstilscoaching:
– Som teamledere, menighedsråd, præster og menighed er vi meget glade for den aftale, som vi har lavet med Ulrich Jakobsen, fortæller baptistpræst Henning Olsen.
– Formålet for konsulentopgaven er at udvikle et udrustet lederskab, og skabe betingelser for, at lederskabet selv målrettet begynder at træne, udvikle og udruste andre til tjeneste.
Ulrich Jakobsen er også i fuld gang med hele syv coachingforløb for kristne ledere. Han har uddannet sig til life- and businesscoach gennem de seneste halvandet år og ser et stort behov for coaching i danske frikirker:
– Vi har en tilbøjelighed til at ”fikse” mennesker. Det vil sige, at vi ofte afleverer færdige løsninger til folk, som så står tilbage og siger: Jo, noget af det kunne jeg bruge, men alt det andet siger mig ingenting. I systematisk coaching tager vi udgangspunkt i klientens egne mål, definerer målene klart, fjerner forhindringer, ændrer fastlåste overbevisninger og laver en plan.

Fra én til fem sessioner

Et coachingforløb kan vare fra én til fem sessioner, alt efter hvor eksakt målene er defineret, forklarer Ulrich Jakobsen. Han foretrækker, at der er mellem tre uger og en måned mellem hver session.
– Det kan være, at en person har brug for at blive skærpet ind for morgendagens lønforhandlinger. Det kræver kun en time. Men det kan også være, at en person har svært ved at stå foran store forsamlinger. Her kan et forløb kræve helt op til fem sessioner, forklarer Ulrich Jakobsen.

Læs mere på www.abcoaching.dk