Debat

Apostolsk Kirke og
Christian Hedegaard

I sidste uge skriver Rita M. Hansen et indlæg under overskriften ”Det er rystende”. I det beder hun Apostolsk Kirke i Danmark og mig som Landsleder om en stillingtagen til Evangelist og Christian Hedegaard.
Apostolsk Kirke har ikke tradition for at komme med udtalelser for eller imod andre kristne, så det føler vi os heller ikke forpligtet på i dette tilfælde.
Når jeg alligevel vil svare, er det for at fastslå to ting. For det første er indlægget i Udfordringen uge 5 ikke tænkt som et forsvar for Evangelist og Chr. Hedegaard, men som et ærligt ment opgør med Dialogcenterets angreb mod anderledestænkende kristne.
Disse angreb er nu rettet imod Evangelist, mens det tidligere har været Alpha Kurserne eller div. elementer i pentecostal og karismatisk kristendom. Jeg har selv været medarbejder ved Dialogcenteret i en årrække. Et af adelsmærkerne ved DC’s arbejde tidligere, var at holdninger og opfattelser blev dannet ud fra dialog med modstanderne. Undertiden skærpede det modsætningerne, undertiden bragte det parterne tættere på hinanden. Men dialogen var i centrum.
Men intet af det materiale, der findes på DC’s hjemmeside om Evangelist og Chr. Hedegaard, er blevet til ud fra en dialog.
Mit ærinde er igen ikke at forsvare netop dem, men blot at gøre opmærksom på, at man hverken moralsk eller kristeligt set kan tillade sig at gøre sig til ekspert på eller dommer over andre kristnes meninger og adfærd uden at have været i indgående dialog med dem.
Skriften lærer os, at hvis vi ser en bror begå en synd, taler man først med ham under fire øjne. Gør man ikke det, begår man en uretfærdighed. Som i enhver anden sag, hvis man kun lytter til den ene part, får man kun en halv sandhed. Man ender med at sige falsk vidnesbyrd mod sin næste.
Det andet, som jeg gerne vil sige er, at Apostolsk Kirke ikke har mere med Evangelist eller Chr. Hedegaard at gøre end andre kirkelige samfund har det. I alle kredse er der nogle, som har en relation til Evangelist, mens andre vælger ikke at have det af forskellige årsager.
Apostolsk Kirke står derfor heller ikke bag Evangelist mere end de står bag Folkekirken eller Frelsens Hær.
Personligt har jeg kendt Chr. Hedegaard igennem 30 år og været hans rådgiver i rigtig mange af dem, hvilket dog ikke betyder, at jeg er enig med ham eller Evangelist i alt, hvad de gør.
Men min relation går dybere end til meninger og holdninger. Jeg føler et ansvar. Et ansvar, som fordrer, at jeg gør, hvad jeg kan for at hjælp til at tingene bliver sunde og balanceret. Det er et personligt ansvar, som ikke vedrører det faktum at jeg er Landsleder i Apostolsk Kirke i Danmark.
Johannes Hansen,
landsleder i Apostolsk Kirke

DF langer ud mod kristne kirker
Dansk Folkeparti står i spidsen for nye udlændingestramninger i forhold til familiesammenføring. Stramningerne vil kræve, at man, før man søger til Danmark, skal gennemføre en prøve i dansk sprog og samfundsforhold på en dansk ambassade i sit hjemland.
Loven har man valgt også skal gælde for religiøse forkyndere, der søger opholdstilladelse i Danmark. Der er ingen tvivl om, at DF gør det for at standse ”tilstrømningen” af imamer, men i stedet rammer de en række kristne kirker i Danmark.
Der er ca. 100 forkyndere, der søger opholdstilladelse i Danmark om året, og omkring 5 er imamer, fortrinsvis fra U.S.A. og Tyrkiet, mens de 95 er kristne forkyndere, der først og fremmest skal betjene katolske kirker, internationale kirker og en række migrantkirker. De ekstremistiske imamer, vi har i Danmark, er kommet hertil som flygtninge og har fået opholdstilladelse.
Derfor er den kommende lov forfejlet. Den rammer de forkerte. Den diskriminerer og chikanerer kristne kirker i Danmark udenfor folkekirken. Tænk, at man vil være det bekendt!
Rundt omkring i verden har den danske kirke sendt forkyndere til bl.a. Danske Kirker i Udlandet og Danske Sømandskirker. Ingen af de danske præster og forkyndere er blevet udsat for de krav, som VKO nu vil stille til udenlandske forkyndere, der ønsker at tjene kirker i Danmark.
Kirkernes Integrations Tjeneste, KIT, har kæmpet en brav kamp for at finde forståelse for det urimelige i den nye lov og har fundet forståelse hos flere politikere, både hos Venstre og Konservative, der fuldt ud forstår problematikken, men hænger på et løfte til Dansk Folkeparti.
Der er simpelthen gået partipolitik i så vigtig en sag for mange kristne i Danmark. Det er politik, når det er værst – og synderen er Dansk Folkeparti, som igen og igen hævder at ville fremme det kristne livssyn i Danmark.
Havde Kristendemokraterne været i Folketinget i dag, ville vi have kæmpet mod den nye lov gennem ændringsforslag om at få pillet den del ud, der handler om forkynderes opholdstilladelse. Det burde de kristne, der ved sidste valg valgte at støtte DF, tænke alvorligt over. Et er, hvad partiet siger, noget andet er praktisk politik.
Bjarne Nederby Jessen
Vinderød Enghavevej 73
3300 Frederiksværk
MF-kandidat for Kristendemokraterne i
Hedensted-kredsen, Østjyllands Storkreds