Debat

Moderne farisæisme eller
god gammeldags misundelse?

Når jeg vælger at skrive dette, er det med udgangspunkt i den mere og mere massive tendens til at bruge krudt på at nedsable kirkesamfund, organisationer og enkeltpersoner.
Senest Faderhuset og dets leder Ruth Evensen; og tillad mig at udvide listen med organisationen Evangelist og Christian Hedegaard, Moses Hansen, og mon ikke listen kunne fortsættes med en del flere personer inden for og især uden for Den Danske Folkekirke?
Jeg er kommet til den opfattelse, at ovennævnte tendens nok siger mere om personerne bag kritikken, end de personer og organisationer, kritikken hagler ned over.
Er det ikke tankevækkende, at de kritiserede personer og organisationer tager deres udgangspunkt i den autoriserede udgave af den danske Bibel med kongelig resolution og det hele fra 1992? Pudsigt nok den selv samme Bibel, som er en del af en teologisk eksamen, og som alle danske præster i og uden for Den Danske Folkekirke prædiker ud fra søndag efter søndag. Selv samme Bibel, som størstedelen af Danmarks befolkning over 13 -14-årsalderen har bekræftet deres tro ud fra ved deres konfirmation.
Jeg ved ikke hvem, der har givet velmenende, veluddannede gejstlige og andre interessenter fuldmagt til at omstøde, bagatellisere, udvande og fortynde Bibelen.
Bibelen (Gud) gør det frit for den enkelte at tage stilling til budskabet, men i lighed med andre emner lægges der i Bibelen ikke op til, at der hverken kan eller skal foretages paradigmeskifte i forhold til indholdet. Ligeledes er jeg ubekendt med, hvor Bibelen giver personer og organisationer med kirkelig baggrund fuldmagt til at dømme ovennævnte personer og organisationer for at være sekteriske, når der praktiseres ud fra nøjagtig samme Bibel.
De i indledningen nævnte personer og organisationer vil næppe omtale sig selv som fejlfrie – i øvrigt findes der i hele Bibelen også kun én fejlfri person (Jesus!), Gud har aldrig anvendt de i egne øjne perfekte og selvtilstrækkelige. I perioden op til den kristne kirkes grundlæggelse gjorde Jesus da netop også op med datidens skriftlærde og farisæerne gang på gang. Jeg kunne fristes til at spørge, hvem der i dag repræsenterer farisæerne hhv. Jesus, men er også klar over, at jeg ikke har fuldmagt til at dømme nogen.
Hele den kristne kirkes dagsorden kan læses i Jesu sidste ord her på jorden (Markus 16:15-18):
»Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. v16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. v17 Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, v18 og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«
Bibelen kan ifølge sig selv ikke gradbøjes – enten er man for, eller også er man imod!
PS. … og nej, jeg er hverken associeret til Faderhuset eller Evangelist …!
Troels Giversen
Darumvej 122
6700 Esbjerg

Folkegave til Ungdomshuset
Billeder af de unges tårevædede øjne, på grund af nedrivningen af Ungdomshuset Jagtvej 69, har brændt sig fast på min nethinde.
Jeg græder også lidt indvendig, fordi en perverteret kristen tankegang har fremkaldt både frygt, vrede, had, vold og tårer.
I et læserbrev, i et par aviser, har jeg sagt, at Faderhuset burde have tilskødet ejendommen Jagtvej 69 til de unge, fordi der af ”lysets børn” forventes kærlighed. Det ses ikke. Hvis Faderhusets medlemmer var lidt, som den Herre de ønsker at tjene, ville de ikke have stødt de unge fra sig, men tænkeligt tiltrukket nogle af dem; især hvis også Faderhuset havde indset, og tilgivet, København kommunes forkerte handlemåde.
Da jeg forestiller mig, at mange andre også har fået problemer med deres nethinde på grund af Jagtvej 69, vil jeg høfligst foreslå iværksat en Folkegave-indsamling til et nyt Ungdomshus.
Som nation har vi aktuelt brug for en kommunikationsform omkring dette emne, som kan forlige og forene os. Den stærkeste form for kommunikation er Kærlighed. Den kan vi vise de unge ved at hjælpe dem med at få et nyt Ungdomshus.
Knud Held-Hansen
Beatesmindevej 76, 1.tv.
9210 Aalborg SØ

Kan en kristen være besat?
Det er dybt deprimerende at læse de mange artikler og annoncer i denne avis, som handler om, at selv genfødte kristne kan være besat eller være under forbandelse på grund af noget, der er sket i fortiden.
Tænk hvor mange svage sjæle, der bliver manipuleret af ”smarte” prædikanter. Hvorfor er der ikke flere, som advarer mod denne ubibelske praksis?

I apostlen Paulus’ breve til menighederne er der intet, der bakker op om sådanne påstande, tværtimod. ”Hvis nogen er i Kristus, er han en ny skabning, det gamle er forbi, se, alt er blevet nyt (2. Kor.5,17).
Fordi man ikke har forstået ordet om korset, farer man vild fra sandheden.
Allan Kragelund Hansen
Blåkildevej 28
9220 Aalborg Øst

Misbrug
Hvis nogen havde fortalt kirkegængere i Århus Domkirke i årene 1940-45, at der i 2007 ville sidde to personer på alteret med en pistol, ville de have nægtet at tro det.
De ville umuligt have kunnet forestille sig, at nogen myndighed ville give tilladelse til, at der i kirken blev spillet teater ”med revolver, netstrømpeslips, hundekraver, popkorn og susende citronmåner”, som der stod i en avisanmeldelse 4/2 af Aarhus Teaters forestilling ”Nathan (uden titel)”, der spiller i domkirken til 16. marts. I 1940-45 var der ingen, der legede med pistoler i domkirken. Da var pistoler en del af den barske virkelighed for dem, der dengang fandt Danmark værd at kæmpe for. Frihedskampen var også en kamp for den ytringsfrihed, som i dag misbruges i Århus Domkirke til teater med billige virkemidler, som f. eks. når ”susende citronmåner” bruges som middel til at lære jøder, kristne og muslimer tolerance. Selv om citronmåner ikke er den lødigste kost, er det dog mad. I en verden, hvor millioner sulter, er det skandaløst, at der leges med maden – i en kirke. For øvrigt har kirkens Herre sagt, hvad menneskeheden har brug for at høre om tolerance: ”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer.”
Kamma Ankjærø
Ny Munkegade 80
Århus C